Kestävä kaupunkikehitys – uusi ohjelma rakentaa tulevaisuuden kaupunkeja

Kestävä kaupunki -ohjelman tavoitteena on vauhdittaa kestävän kehityksen toteutumista kaupunkien ja kuntien kaikessa toiminnassa. Ohjelman taustalla vaikuttavat muun muassa YK:n vuonna 2016 hyväksytty maailmanlaajuinen kaupunkikehitysohjelma (New Urban Agenda), YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals) ja EU:n oma kaupunkiagenda (Urban Agenda for the EU).

Ympäristöministeriö koordinoi ohjelman toteuttamista yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Mukaan kumppaneiksi pyydetään myös yrityksiä, korkeakouluja ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita. Kumppanuusverkoston toimintaan voi osallistua verkoston yhteydenpitoalustana toimivassa Virtuaalikorttelissa. Virtuaalikortteliin voi pyytää tunnukset ohjelman verkkosivuilla.

Ohjelma toteutetaan kokeilukulttuuriperiaatteella, muun muassa pilottihankkeiden kautta. 

Kestävä kaupunki -ohjelman painopistealueet

Kestävä kaupunki -teemat

 

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö Virve Hokkanen, p.  0295 250 034,  etunimi.sukunimi@ym.fi
Erityisasiantuntija Suvi Anttila, p. 0295 250 208, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 6.3.2018 klo 17.08, päivitetty 5.6.2019 klo 11.51