Kestävän kaupunkikehityksen ohjelmaa koskeva kartoitus valmistunut

Uutinen 11.4.2018 klo 17.44

Ympäristöministeriön johtamassa kestävän kaupunkikehityksen ohjelmassa (2017–2022) on valmistunut ohjelman teemoja ja aihealueita koskeva laaja kartoitus.

Gaia Consultingin ympäristöministeriön toimeksiannosta laatimassa kartoituksessa on tarkasteltu vähähiilisyyteen, älykkyyteen, sosiaaliseen kestävyyteen ja terveellisyyteen liittyviä teemoja niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Raportissa kartoitetaan asiantuntijahaastattelujen ja aineistoanalyysin keinoin Suomen edelläkävijyyttä ja toisaalta keskeisiä aukkopaikkoja kestävän kaupunkikehityksen toteutumisessa. Kansainvälisessä kartoituksessa tarkastellaan kaupunkien hyviä käytäntöjä Pohjoismaissa, Hollannissa ja Kanadassa.

Raportti vetää myös yhteen Suomessa kaupungeille ja suurimmille kunnille kohdistetun verkkokyselyn tuloksia. Kyselyn perusteella kaupunkien ja kuntien edustajat nostavat kestävän kaupunkikehityksen ohjelman teemoista erityisesti esille kestävän liikkumisen, kiertotalouden ja älykkäiden palveluiden edistämiseen.

Nyt valmistunut kartoitus tarjoaa suuntaviivoja kestävän kaupunkikehityksen ohjelmanrakentumiselle. Ohjelman toimintasuunnitelma vuosille 2018–2022 ja ensimmäiset ohjelmassa toteuttavat pilottiprojektit julkistetaan myöhemmin tämän vuoden aikana.

Lisätietoja:

Ohjelmapäällikkö, neuvotteleva virkamies Olli Maijala, p. 0295 250174, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Suvi Anttila, p. 0295 250 208, etunimi.sukunimi@ym.fi

Vanhempi asiantuntija Anna Kortesoja, Gaia Consulting, p. 050 504 2440, etunimi.sukunimi@gaia.fi