Lisätalousarvioesityksessä rahaa metsien suojeluun ja kiertotalouden edistämiseen

Tiedote 23.10.2018 klo 13.52

Hallitus päätti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmalle (METSO) 3 miljoonaa euron lisäyksestä suojelualueiden hankintaan. Lisäksi toisessa lisätalousarvioesityksessä vuodelle 2018 esitetään Metsähallituksen Luontopalveluille 2,45 miljoonaa euroa digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä asiakaspalvelun parantamiseen ja kansallispuistojen korjausvelan vähentämiseen.

Yhteistyössä kaupunkien kanssa toteutettavalle kestävän kaupunkikehityksen ohjelmalle esitetään 560 000 euroa. Yhteensä puolen miljoonan euron lisärahoitusta esitetään kaavamerkintöjen ja -määräysten sekä maankäyttöä koskevien päätöstietojen digitalisaatiohankkeille.

Tuoreen kansallisen muovitiekartan toteuttamiseen sekä Kiertotalouden tiekartan päivittämiseen esitetään 500 000 euroa. Molemmissa tiekartoissa esitetään laaja joukko kiertotaloutta edistäviä toimia.

Suomen ympäristökeskuksen Viikkiin muuton kustannuksiin myönnetään 1,26 miljoonaa euroa.

Hallituksen tänään neuvottelema esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle torstaina 25. lokakuuta.

Lisätiedot:

Ministerin erityisavustaja Tea Usvasuo, p. 046 922 8946

Talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 295 250 214

Luonnonsuojelu: ylijohtaja Ari Niiranen, p. 0295 250 071

Rakennettu ympäristö: ylijohtaja Helena Säteri, p. 0295 250 281

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ym.fi