Hyppää sisältöön

Tule mukaan toimimaan kulttuuriympäristön puolesta!

Ajankohtaista RSS

Vastaa kyselyyn – miten kulttuuriympäristö näkyy elämässäsi?

26.6.2020
Haluaisimme kuulla, miten kulttuuriympäristö näkyy sinun elämässäsi ja miten pidät siitä huolta. Nyt käynnistyvä kysely tukee Kulttuuriympäristöstrategian arviointia. Toivomme kyselyn avulla runsaasti näkemyksiä sekä asukkailta että rakennetun ympäristön ja maiseman parissa työskenteleviltä.


skeitaajat kulttuuriympäristö
Skeittaajat Suvilahdessa © Laura Rautjoki | YHA Kuvapankki


 

Kulttuuriympäristötrategian tavoitteena on, että ihmiset arvostavat lähiympäristöään ja toimivat aktiivisesti sen hyväksi. Hyvin hoidettu ja elinvoimainen kulttuuriympäristö lisää ihmisten hyvinvointia. Sillä on tärkeä merkitys elinkeinojen kehittämisessä ja viihtyisän asuinympäristön luomisessa.

Kulttuuriympäristöä ovat

  • rakennukset, rakennetut alueet, pihat, puistot, liikenneväylät ja rakenteet
  • maisemat, joissa näkyy ihmisen toiminnan vaikutus
  • maisemassa, maaperässä tai veden alla säilyneet ihmisten tekemät muinaiset rakenteet ja muodostelmat

Kulttuuriympäristöstrategia 2014-2020

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen valtakunnallisesta kulttuuriympäristöstrategiasta 20.3.2014. Strategia syntyi laajan yhteistyön tuloksena ympäristöministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla. Strategian vision mukaan kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja elinvoiman lähde.

Toimeenpanosuunnitelma

Ympäristöministeriön johtama työryhmä laati yhteistyössä alan toimijoiden kanssa strategiaa konkretisoivan toimeenpanosuunnitelman. Suunnitelma sisältää 54 toteuttamisehdotusta, joista suurin osa on julkishallinnon vastuulla. Lisäksi tarvitaan muiden organisaatioiden ja yksittäisten ihmisten toimia paremman kulttuuriympäristön tekemiseksi.

Kulttuuriympäristösitoumus

Ympäristöministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemässä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa lupaudutaan toteuttamaan kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanosuunnitelmaa. Haastamme muut toimijat mukaan toteuttamaan strategiaa ja tekemään omia kulttuuriympäristösitoumuksia.

Toimeenpanon eteneminen

Ympäristöministeriö on teettänyt strategian toimeenpanoon liittyen useita selvityksiä ja raportteja. Löydät ne Työn tuloksia alasivulta.

Toimeenpanoa edistää ja seuraa opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama koordinaatioryhmä 24.5.2016 - 31.12.2020. Koordinaatioryhmän toimintakertomus vuodelta 2018 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019 sekä muut asiakirjat ovat nähtävillä valtioneuvoston hankerekisterissä.

 

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Suunnittelija Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 095, etunimi.sukunimi@ym.fi

Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30281, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Ylitarkastaja Mirva Mattila, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 0295 3 30269, etunimi.sukunimi@minedu.fi

Tämän sivun lyhytosoite on www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia

Julkaistu 9.6.2015 klo 12.43, päivitetty 28.3.2019 klo 13.20