Suomen teollista perintöä juhlitaan Euroopan kulttuuriympäristöpäivillä

Tiedote 5.2.2015 klo 10.27

ympäristöministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kotiseutuliitto tiedottavat

Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietetään tänä vuonna teemalla Teollisuuden ja tekniikan perintö. Teemavuosi käynnistettiin tänään Museokeskus Vapriikissa Tampereella pidetyssä avajaistilaisuudessa. Kulttuuriympäristöpäivät on jokavuotinen Euroopan laajuinen tapahtuma, joka kokoaa ihmiset yhteen juhlimaan omaa kulttuuriympäristöään ja -perintöään.

”Teollisuus ja tekniikka ovat vuosisatojen ajan yhdistäneet Suomea muuhun Eurooppaan, joten teema sopii erinomaisesti vahvistamaan yhteisiä eurooppalaisia juuriamme”, totesi kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen avauspuheessaan.

”Teollisuusrakennukset ja -ympäristöt sekä erilaiset teollisuustuotteet ovat keskeinen osa kulttuuriympäristöämme ja -perintöämme. Teollisuuden jäljet näkyvät kaupunki- ja taajamarakenteessa, yksittäisissä rakennuksissa, paikkojen nimissä, arjen erilaisissa tuotteissa ja tavaroissa sekä jopa puheenparressa. Teollisuuden ja tekniikan perintö koskettaa läheisesti meitä kaikkia”, ministeri Viitanen kuvasi.

Kilpailu kannustaa lapset ja nuoret tutkimaan lähiympäristöään

Osana kulttuuriympäristöpäiviä järjestetään Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailu, jonka tarkoitus on innostaa lapsia ja nuoria vaikuttamaan kulttuuriympäristöön nyt ja tulevaisuudessa. Kilpailu kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään. Kilpailun avulla halutaan myös rohkaista heitä osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristönsä kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen. Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailun vuoden 2015 otsikko on Kerro tuotteen tarina.

Kilpailuaika alkaa 5.2.2015 ja päättyy 15.10.2015. Voittanut ryhmä julkistetaan joulukuussa 2015 ja voittajat palkitaan vuoden 2016 kulttuuriympäristöpäivien avajaistapahtumassa.

Avoimia ovia, opastettuja kierroksia ja muita tapahtumia syyskuussa

Suomessa kulttuuriympäristöpäivien tapahtumat keskittyvät syyskuun toiseen viikonloppuun 11.–13.9.2015, jolloin paikalliset toimijat järjestävät avointen ovien päiviä, opastettuja kierroksia ja muita tapahtumia. Tapahtumia voi järjestää kuka tahansa asiasta kiinnostunut, esimerkiksi museot, koulut, virastot sekä seurat ja yhdistykset.
 

Euroopassa kymmeniin tuhansiin tapahtumiin osallistuu arviolta 30 miljoonaa ihmistä. Suomessakin tapahtumiin osallistuu tuhansia ihmisiä. Tapahtumat saavat Euroopan laajuista huomiota.

Suomessa ympäristöministeriön hallinnoimaa hanketta koordinoidaan Suomen Kotiseutuliitosta. Työssä ovat mukana Museovirasto, Opetushallitus ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura. Teemavuoden 2015 kumppanina on Teollisuusperintöseura.

Lisätietoja

toiminnanjohtaja Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto, etunimi.sukunimi@kotiseutuliitto.fi, p. 040 733 7033

erityisasiantuntija Tuija Mikkonen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330 281, etunimi.sukunimi@minedu.fi

ministerin erityisavustaja Tanja Sippola-Alho, ympäristöministeriö, p. 0295 250 220, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV