Hyppää sisältöön

Metropolipolitiikka – haasteena Helsingin seudun erityispiirteet

Metropolipolitiikan avulla pyritään ratkaisemaan Helsingin seutuun liittyviä erityiskysymyksiä  Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Sen keskeisiä teemoja ovat alueen kansainvälisen kilpailukyvyn, elinkeinopolitiikan ja aluekehityksen edistäminen, maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun yhteistyö sekä yhteistyö segregaation ehkäisyssä.
Nuoria Suvilahdessa
Kuva: Laura Rautjoki @YHA-kuvapankki

Metropolipolitiikan valmistelu- ja koordinointivastuut

Metropolipolitiikkaa edistetään hallituskaudella 2015-2019 osana elinkeinoministeri Olli Rehnin vetämää kilpailukykykärkihanketta. Sen piirissä on myös hallituksen muihin kärkihankkeisiin ja mukana olevien ministeriöiden toimintaohjelmiin sisältyviä toimia.

Ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osasto koordinoi metropolipolitiikan valmistelua tiiviissä yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Metropolipolitiikan neuvottelukunta edistää metropolipolitiikan tavoitteiden toteuttamista ja valtion eri sektoreiden, seudun kuntien, koulutus- ja tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän sekä alueen päättäjien ja asukkaiden kumppanuutta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Olli Rehn.

Neuvottelukunnassa on mukana metropolipolitiikan painopisteiden kannalta keskeisten ministeriöiden, metropolialueen kuntien, elinkeinoelämän ja tiedeyhteisön edustajat.

Metropolipolitiikan sihteeristö tukee ministeriöitä ja muita toimijoita metropolipolitiikan valmistelussa ja toteutuksessa ja huolehtii metropolipolitiikan keskeisten teemojen yhteensovituksesta. Sihteeristön puheenjohtajana toimii erityisasiantuntija Peter Fredriksson ympäristöministeriöstä.

Metropolipolitiikan arviointi

Metropolipolitiikan neuvottelukunta käsitteli 26.3.2015 hallituskauden 2011–2015 metropolipolitiikan tuloksia ja jatkokehittämistarpeita.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Olli Maijala, p. 0295 250 174, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 16.2.2016 klo 11.04, päivitetty 3.8.2018 klo 14.16