Hyppää sisältöön

Öljylämmityksestä luopuminen

Rakennukset ja asuminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäätöistä. Vaihtaminen fossiilisesta öljystä kestävämpiin lämmitysmuotoihin on konkreettinen tapa vähentää päästöjä ja toteuttaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035.

Hallitusohjelman mukaisesti fossiilisen öljyn lämmityskäytöstä luovutaan 2030-luvun alkuun mennessä. Julkinen sektori näyttää esimerkkiä siirtymällä kestävämpään lämmitykseen vuoteen 2024 mennessä.

Öljylämmitysremontit ovat myös osa hallituksen kestävän elvytyksen nopeita toimia, jotka auttavat taloutta elpymään ja vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen.

Avustus pientalojen omistajille haettavissa

Pientalojen omistajille tarjotaan avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen muuhun lämmitysmuotoon 1.9. alkaen. Rahaa on varattu lähes 30 miljoonaa euroa, jonka arvioidaan riittävän noin 10 000 pientalolle.

Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun pientalossa siirrytään kaukolämpöön, maalämpöön tai ilma-vesilämpöpumppuun. Muita lämmitysmuotoja avustetaan 2 500 eurolla. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.6.2020 jälkeen ja vuoden 2022 loppuun mennessä.

Avustukset myöntää Pirkanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Tietoa avustuksesta ja sen hakemisesta saa ympäristöasioiden asiakaspalvelusta. Apua lämmitysmuutoksen teknisiin kysymyksiin tarjoaa valtakunnallinen energianeuvonta.

Avustusta julkisen sektorin lämmitysremontteihin tulossa

Tavoitteena on, että valtion ja kuntien rakennukset käyttävät öljyn sijaan muita lämmitysmuotoja vuoden 2024 jälkeen. Kuntien lämmitysremonttiavustukseen on varattu yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Avustusjärjestelmää valmistellaan parhaillaan, ja avustuksesta kerrotaan lisää mahdollisimman pian.

Ympäristöministeriö on myös esittänyt vuoden 2021 budjettiehdotuksessa yli 40 miljoonaa euroa lisää avustuksiin, joilla kannustetaan kuntia ja kotitalouksia vaihtamaan pois öljylämmityksestä.

Toimenpideohjelma vauhdittamaan siirtymää


Siirtymää kestävämpiin lämmitysmuotoihin vauhditetaan kuluvalla vuosikymmenellä öljylämmityksestä luopumisen toimenpideohjelmalla. Ohjelmaa valmistelee ympäristöministeriö yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, Senaatti-kiinteistöjen, Tilastokeskuksen sekä Motiva ry:n kanssa. Valmistelussa kuullaan laajasti sidosryhmiä.

Ohjelmassa esitetään toimia, joilla yksityisiä ja julkisia öljylämmittäjiä voidaan kannustaa vaihtamaan öljystä muihin lämmitysmuotoihin. Mahdollisia toimia ovat esimerkiksi erilaiset tuet ja avustukset, verotusratkaisut, informaatio-ohjaus ja viestintä sekä säädösohjaus.

Lisätietoja:

rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250 114, pekka.kalliomaki@ym.fi

ympäristöneuvos Maarit Haakana, p. 0 295 250 069, maarit.haakana@ym.fi

Julkaistu 9.9.2020 klo 9.54, päivitetty 11.9.2020 klo 10.30