Korjausrakentamisen strategia – tavoitteena ennakoiva kiinteistönpito ja korjauskulttuuri

Vuonna 2007 valmistuneen Korjausrakentamisen strategian tavoitteena on edistää ennakoivaa kiinteistönpitoa ja korjauskulttuuria. Suunnitelmallisella ja oikein ajoitetulla korjaamisella voidaan säästää kustannuksia ja vastata sekä käyttäjien että kestävän kehityksen vaatimuksiin.

suunnitelma
Pentti Hokkanen, YHA Kuvapankki


Strategia sisältää toimenpide- ja kehittämislinjaukset vuoteen 2017. Strategian päätavoitteet ovat

  • rakennusten kunnossapito- ja korjauskulttuurin synnyttäminen ja vakiinnuttaminen
  • korjausrakentamisen prosessien ja ohjausvälineiden kehittäminen
  • korjausrakentamisen osaamisen lisääminen ja resurssien turvaaminen
  • korjausrakentamista koskevan tiedon jakaminen.

Linjausten toteuttamiseksi esitettiin 13 toimenpidettä. Ympäristöministeriö laati strategian yhteistyössä rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden kanssa.

Strategian pohjalta laadittiin 2008 valtioneuvoston periaatepäätös, jossa määriteltiin korjausrakentamisen tavoitteet ja valtion panostus sen kehittämiseen, sekä strategian toimeenpanosuunnitelma (2009).

  • Valtioneuvoston periaatepäätös korjausrakentamisesta (Valtioneuvosto)

Strategian seuranta valmistui kesäkuussa 2015. Asiantuntijaryhmä esitti myös joukon toimenpiteitä korjausrakentamisen tehostamiseksi.

Lisätietoja

Rakennusneuvos Erkki Laitinen, p. 050 369 6790, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Yli-insinööri Juha-Pekka Maijala, p. 050 411 1427, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Yliarkkitehti Harri Hakaste, p. 050 413 7673, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 10.16, päivitetty 3.5.2016 klo 13.04