Hyppää sisältöön

Kosteus- ja hometalkoot

KOHO_logo_172pix.jpg

Kosteus- ja hometalkoot oli valtakunnallinen toimenpideohjelma, jonka tehtävänä oli saattaa alkuun suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista. Talkoiden avulla tuotiin uutta tietoa, taitoa ja työkaluja eri toimijoiden käyttöön ja rakennusten koko elinkaareen sekä vaikutettiin laajasti asenteisiin.

Valtioneuvoston päätöksellä vuonna 2009 käynnistetyissä talkoissa oli mukana satoja asiantuntijoita kautta Suomen. Yhteisenä tavoitteena oli saada rakentamisen ja kiinteistönpidon koko ketju kuntoon, ja tätä varten talkoissa työskenneltiin yli 110 erilaisen hankkeen ja projektin tiimoilta. Kosteus- ja hometalkoita johdettiin ympäristöministeriöstä, mutta talkoita tehtiin läheisessä yhteistyössä muiden ministeriöiden ja valtionhallinnon toimijoiden sekä kuntasektorin, yritysmaailman ja järjestöjen kanssa.

Talkoiden ohjelmapäällikköinä toimivat TkT Juhani Pirinen v. 2010-2014 ja DI Katja Outinen v. 2015. Talkoiden suunnittelijana toimi ins. (YAMK) Karoliina Viitamäki v. 2010-2015. Talkootiimin tueksi oli nimitetty poikkihallinnollinen ja yhteiskunnallisesti laaja-alainen ohjaus- ja toimintaryhmä. Ryhmissä olivat edustettuna sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Senaatti-kiinteistöt, RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry, Suomen Kuntaliitto ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry. Toimintaryhmän puheenjohtajana toimi rakennusneuvos Teppo Lehtinen.

Kosteus- ja hometalkoiden toteutuksesta v. 2009-2016 aikana on laadittu yhteenveto.

Kosteus- ja hometalkoiden viimeinen tilaisuus pidettiin 12.10.2016. Tilaisuuden esittelymateriaali:

Julkaistu 7.6.2013 klo 10.50, päivitetty 13.10.2016 klo 12.43