Rannikkostrategia – rannikkoalueiden yhdennetty käyttö ja hoito

Suomen rannikkostrategia valmistui kesällä 2006. Strategian tavoitteena on turvata rannikkoalueiden elinvoimaisuus ja luonnon monimuotoisuus. Lähtökohtana ovat Suomen rannikkoalueiden erityisolosuhteet ja haasteet.

rannikko
Riku Lumiaro, YHA Kuvapankki

 

Strategia perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja hoidon toteuttamisesta Euroopassa.

Suomessa suosituksen toimeenpanosta vastasi ympäristöministeriö, joka asetti strategian laadintaa varten yhteistyöryhmän ja järjesti sidosryhmäseminaareja Oulussa, Vaasassa, Turussa ja Kotkassa.

Raportti rannikkoalueiden yhdennetystä käytöstä ja hoidosta Suomessa

Jäsenmaat raportoivat suosituksen toteutumisesta Euroopan komissiolle vuonna 2006.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, p. 050 304 1548,  etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 10.17, päivitetty 26.2.2016 klo 9.03