Tyhjät tilat -hanke 2013: tavoitteena rakennuskannan joustava uusiokäyttö

tyhjät tilat
© Pentti Hokkanen, YHA-kuvapankki

Tyhjät tilat -hankkeen tavoitteena on edistää rakennuskannan joustavaa uudiskäyttöä vuorovaikutteisesti eri sidosryhmien kesken.

Eri puolilla Suomea on merkittävä määrä rakennuksia tyhjillään tai vajaakäytössä. Käyttämättömiä toimistoneliöitä oli vuoden 2012 lopussa pääkaupunkiseudulla noin 950 000 m2. Lakkautettavilta varuskunta-alueilta vapautuu vuosien 2013 - 2014 aikana yhteensä noin 270 000 br-m2 rakennusalaa ja 576 hehtaari maa-alueita.

Tulevat kuntarakenteen uudistukset jättänevät tyhjilleen virastotaloja ja palvelurakennuksia. Myös käytöstä poistuvien teollisuusrakennusten ja seurakuntien rakennusten uusi käyttö jää ratkaistavaksi. Käytöstä poistuu niin julkisten kuin yksityisten omistamia rakennuksia ja kiinteistöjä.

Olemassa olevan rakennuskannan uudiskäytön edistäminen kytkeytyy hallitusohjelman tavoitteisiin rakennetun ympäristön energia- ja materiaalitehokkuudesta, yhdyskuntarakenteen tiiviydestä, ilmastonmuutoksen hillinnästä ja kulttuuriympäristön säilymisestä.

Uudiskäytön edistämiseksi tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja ja käytäntöjä. Pullonkauloja ja toisaalta uudistumisen mahdollisuuksia nousee esiin muun muassa kaavaprosessissa, rakennuttamisessa ja kiinteistönhallinnassa, suunnittelussa, nykyisen lainsäädännön tulkinnassa, tiedonsaannissa sekä rakennusten käyttäjän roolin huomioimisessa.

Tyhjät tilat -hanke on käynnissä 2.1.- 4.11.2013. Hanketta vetää Design Exchange -ohjelman kautta ympäristöministeriössä työskentelevä arkkitehti ja muotoilija Hella Hernberg.

Julkaistu 30.10.2013 klo 11.32, päivitetty 9.2.2016 klo 9.47