PuuSuomi-verkosto

PuuSuomi-verkosto on puurakentamisen ja puutuotealan yhteistyötä kehittävä foorumi, jonka tavoitteena on lisätä alan läpinäkyvyyttä ja yhteistyötä, sekä edistää uusia kehittämishankkeita.

Nykyinen PuuSuomi-verkosto jatkaa työ- ja elinkeinoministeriön aiemmin ohjaamaa PuuSuomi-toimintaohjelmaa. Verkoston toiminta on nyt organisoitu osaksi ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmaa, ja siihen on liittynyt puutuotealan ja puurakentamisen hanketoimijoita, koulutuksen ja tutkimuksen edustajia, alan etujärjestöjä sekä muita alasta kiinnostuneita.

Verkoston tapaamisia järjestetään 2-3 kertaa vuodessa. Tällä hetkellä puutuotealaan ja puurakentamiseen liittyviä kehityshankkeita on meneillään noin viitisenkymmentä.

Lisätietoja PuuSuomi-verkostosta ja siihen liittymisestä

Inkariina Sipiläinen
puutuotealan toimialapäällikkö
Kainuun ELY-keskus
050 395 5083
inkariina.sipilainen@ely-keskus.fi

Julkaistu 16.10.2019 klo 14.30, päivitetty 16.10.2019 klo 14.30