Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö myöntää tukea puurakentamisen kiertotalouden ratkaisuihin – kaksivaiheinen haku käynnissä

Uutinen 19.9.2019 klo 9.00

Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelma on avannut uuden rahoitushaun Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmassaan. Marraskuun loppuun asti käynnissä olevassa haussa tuetaan hankkeita, joissa etsitään uusia ratkaisuja puutuotteiden, -rakenteiden ja -rakennusten kiertotalouden edistämiseksi.

Syksyn 2019 rahoitushaulla tuetaan puun kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön liittyvän osaamisen kehittämistä ja materiaalitehokkaita rakennustapoja. Rahoitushaun teemaa tukee ympäristöministeriön kesällä 2019 käynnistämä selvitys, jossa kartoitetaan puupohjaisten rakennus- ja purkujätteiden määriä ja laatuja, tarkempaa koostumusta sekä syntypaikkoja. Selvityksessä hankitun tiedon avulla pyritään tunnistamaan kierrätyksen kannalta potentiaalisia puupohjaisia jätejakeita sekä niiden mahdollisia käyttötarkoituksia.

Rahoitusta myönnetään tukiohjelman sääntöjen mukaisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Kiertotalouden ratkaisujen hankkeet voivat liittyä yhteen tai useampaan seuraavista teemoista:

  • rakennus- ja purkujätteiden hyödyntäminen
  • kiertotalous rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja korjaamisessa
  • kiertotalous rakennustuotteissa ja -järjestelmissä
  • rakennusten tuoteselosteet ja inventoinnit

Kiertotalousratkaisujen hankehaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen ideapaperit tulee toimittaa ympäristöministeriöön 13.10.2019 mennessä. Ideapaperien perusteella ehdotusten laatijat kutsutaan 29.10.2019 pidettävään hankesuunnittelutyöpajaan kehittämään hankeaihioitaan ohjatusti. Hankeideoista annetaan myös kirjallinen palaute. Työpajojen avulla pyritään parantamaan hankkeiden laatua, vaikuttavuutta ja toteutettavuutta sekä kartoittamaan ja löytämään hankkeiden toteutuksen kannalta keskeisiä yhteistyötahoja.

Varsinainen avustushaku avataan 29.10.2019. Hankehaku on kaikille avoin, kunhan hakemus ja hakija täyttävät hakuohjeessa esitetyt vähimmäisvaatimukset.

Lisää aiheesta

Lisätietoja

Kysymykset puurakentamisen ohjelmaan ja Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelmaan liittyen:

puutuki@ym.fi