Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Ajankohtaista

Uudet ryhmät tukevat Ryhti-hankkeen työtä

29.5.2020
Ota Ryhti-hanke seurantaan. Parhaillaan käynnissä on markkinavuoropuhelu uuden tietojärjestelmän pääkehittäjän valitsemiseksi. Samalla edistyy työ tiedon yhteentoimivuuden ja tietomallien parissa. 

Kaikki ajankohtaiset
Rakennetun ympäristön tiedon uusi järjestys, tavoitetila
Ryhti-hankkeen tavoitteena on koota rakennettua ympäristöä koskeva tieto yhdenmukaisena saataville yhteen paikkaan. © Kuva: Aarni Heiskanen

Hallitusohjelman mukaan Suomeen luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Uusi tietojärjestelmä tulee tarjoamaan kokonaiskuvan rakennettuun ympäristöön liittyvästä tiedosta ja helpottamaan tiedon käyttöä.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää tekee ympäristöministeriön Ryhti-hanke vuosina 2020-2023. Työ liittyy käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen, joka tulee sisältämään muutoksia siinä, miten muun muassa kaavatietoja jatkossa käsitellään. Tietojärjestelmän edellyttämät säännökset on tarkoitus viedä eduskuntaan MRL-uudistuksen kanssa samanaikaisesti vuoden 2021 lopussa. Tietojärjestelmää testataan ja pilotoidaan vuoden 2021 aikana ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2022.

Ryhti-hanke on sidoksissa useisiin käynnissä oleviin hankkeisiin, jotka tähtäävät yhteentoimiviin rakennetun ympäristön tietoihin. Ympäristöministeriö tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Kuntaliiton, Maanmittauslaitoksen sekä Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Rakennetun ympäristön tiedon uusi järjestys, hyödyt
Kuva: Aarni Heiskanen

 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tehdään yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Alan näkemyksiä kuullaan laajasti jo työn alkuvaiheessa.

Parhaillaan käynnissä on kysely asemakaavatiedoista

Sidosryhmätilaisuudet

Tulevat tilaisuudet

  • 2.9. klo: 14.00 - 15.30 Kunnat ja maakunnat

  • 4.9. klo: 14.00 - 15.30 Tietojärjestelmätoimittajat

  • 7.9. klo: 14.00 - 15.30 Valtiokumppanit

  • 10.9. klo: 10.00 - 11.30 Kira-ala

  • 11.9. klo: 13.00 - 14.30 Järjestöt

Kuntatilaisuudet

  • 23.9.    klo: 13.00 - 14.00
  • 27.10.  klo: 13.00 - 14.00
  • 12.11.  klo: 13.00 -14.00
  •  9.12.   klo: 13.00 - 14.00

RYHTI-info 4.5.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähankkeen liikkeelle lähettävä tilaisuus järjestettiin 4.5.2020 webinaarina.

Ympäristöministeriön, Kuntaliiton ja KIRAHubin info- ja keskustelutilaisuudet vuoden 2020 alussa

Ideoiden ja kokemusten keruuta

Marraskuussa ja joulukuussa 2019 järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien yhteydessä kerättiin ohjelman valmisteluun liittyviä ideoita ja kommentteja kaikille avoimelle ideseinälle.

Selvityksiä

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen, p. 0 295 250 075, etunimi.sukunimi@ym.fi
neuvotteleva virkamies Minna Perähuhta, p. 0295 250 223, etunimi.sukunimi@ym.fi
ryhti@ym.fi 

Jätä yhteystietosi Ryhti-hankkeen jakelulistalle ja saat jatkossa tietoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rakentamisesta.

Julkaistu 27.4.2020 klo 11.53, päivitetty 2.7.2020 klo 14.50