Hyppää sisältöön

Järjestöille avustus rakennetun ympäristön tiedonhallinnan kehittämiseen

Uutinen 2.9.2020 klo 11.50

Ympäristöministeriö avaa järjestöille haettavaksi erityisavustukset rakennetun ympäristön tiedonhallinnan tahtotilan vahvistamiseen. Yhteisen tahtotilan vahvistamisella tarkoitetaan toimintaa, joka luo, ylläpitää ja syventää eri toimijoiden yhteisymmärrystä ja halua toimia yhdensuuntaisesti rakennetun ympäristön digitalisaation edistämiseksi.

Tuki on tarkoitettu yhdistyksille, säätiöille tai muille yleishyödyllisille yhteisöille. Ympäristöministeriö on varannut 30.9.2022 mennessä toteutettavien hankkeiden avustuksiin enintään 500 000 euroa. Haku on jatkuva.

Avustukset tukevat työtä, jota tehdään ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa. Hanke luo rakennetun ympäristön valtakunnallisen tietojärjestelmän, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja työ jatkossa tukeutuvat. Uusi tietojärjestelmä tulee tarjoamaan kokonaiskuvan rakennettuun ympäristöön liittyvästä tiedosta ja helpottamaan tiedon käyttöä.

Ryhti-hanke mahdollistaa laajempien älykkäiden digiratkaisujen toteutumisen kiinteistö- ja rakennusalalla. Tiedonhallinnan yhteinen tahtotila on edellytys muutoksen onnistumiselle. Tarvitaan laaja yhteisymmärrys toimialan digikehityksestä ja parantunut valmius yhteisten tietorakenteiden ja rajapintojen käyttöönottoon.

Tuen tavoitteena on 1) vauhdittaa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan digitalisaatiota, 2) mahdollistaa eri toimijoiden digitalisaatioon ja tiedonrakenteiden yhteentoimivuuteen kohdennettu, yhteistä tahtotilaa luova toiminta 3) vahvistaa kumppanuuksia ja yhteistyötä sekä luoda sille uusia käytäntöjä.

Lisätietoja

Ryhti-hankkeesta ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen, juhana.rautiainen@ym.fi
Tahtotila-osiosta ja avustushaun tavoitteista neuvotteleva virkamies Minna Perähuhta, minna.perahuhta@ym.fi
Avustushausta ja avustuspäätöksiistä erityisasiantuntija Selja Wolff, selja.wolff@ym.fi