Hyppää sisältöön

Ota kantaa asema- ja yleiskaavan tietomalliin

Uutinen 21.8.2020 klo 12.53

Parhaillaan määritellään valtakunnallisia tietomalleja, joiden mukaisina asema- ja yleiskaavat tallennetaan tulevaisuudessa uuteen tietojärjestelmään. Nyt pyydetään palautetta kaavan käsitemallista ja siinä käytetyistä termeistä. Kaavan käsitemallin tarkoituksena on kuvata mahdollisimman osuvasti ja ymmärrettävästi asema- ja yleiskaavan keskeisiä käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.

Kansallisen kaavan käsitemallin ja siihen liittyvän sanaston kehittäminen edistää rakennetun ympäristön tietojen joustavaa hyödyntämistä, koska sen avulla voidaan varmistaa, että käytettävät käsitteet ovat kaikkialla yhteneväiset. Ympäristöministeriö kumppaneineen tekee työtä osana Ryhti-hanketta ja siihen linkittyvää yhteentoimivuuden yhteistyöryhmää. Syksyllä käynnistyy kaksi kyselyä, joiden toivotaan tuottavan kommentteja yhteentoimivuusryhmien käsittelyä varten. 

Lisätietoja kyselystä ja projektista antavat:

Sakari Jäppinen, erityisasiantuntija, YM sakari.jappinen@ym.fi
Ilkka Rinne, projektipäällikkö, Spatineo Oy ilkka.rinne@spatineo.fi