Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Ajankohtaista

Ympäristöhallinto toteuttamaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmää

18.9.2020
Ympäristöhallinnossa on käynnissä Ryhti-hanke, joka valmistelee laajaa muutosta rakennetun ympäristön tiedonhallintaan. Toteutus tehdään ympäristöministeriön hallinnonalalla, ja Suomen ympäristökeskus SYKE vastaa jatkossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ:stä.

Kaikki ajankohtaiset
Rakennetun ympäristön tiedon uusi järjestys, tavoitetila
Ryhti-hankkeen tavoitteena on koota rakennettua ympäristöä koskeva tieto yhdenmukaisena saataville yhteen paikkaan. © Kuva: Aarni Heiskanen

Hallitusohjelman mukaan Suomeen luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Uusi tietojärjestelmä tulee tarjoamaan kokonaiskuvan rakennettuun ympäristöön liittyvästä tiedosta ja helpottamaan tiedon käyttöä.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää tekee ympäristöministeriön Ryhti-hanke vuosina 2020-2023. Työ liittyy käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen, joka tulee sisältämään muutoksia siinä, miten muun muassa kaavatietoja jatkossa käsitellään. Tietojärjestelmän edellyttämät säännökset on tarkoitus viedä eduskuntaan MRL-uudistuksen kanssa samanaikaisesti vuoden 2021 lopussa. Tietojärjestelmää testataan ja pilotoidaan vuoden 2021 aikana ja käyttöönotto tapahtuu vuonna 2022.

Ryhti-hanke on sidoksissa useisiin käynnissä oleviin hankkeisiin, jotka tähtäävät yhteentoimiviin rakennetun ympäristön tietoihin. Ympäristöministeriö tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa Kuntaliiton, Maanmittauslaitoksen sekä Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Rakennetun ympäristön tiedon uusi järjestys, hyödyt
Kuva: Aarni Heiskanen

 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tehdään yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Alan näkemyksiä kuullaan laajasti jo työn alkuvaiheessa.

Parhaillaan käynnissä on kysely asemakaavatiedoista

Sidosryhmätilaisuudet

  • 24.11. klo:14.00 - 15.00
  • 25.11. klo:15.00 - 16.00
 

Syyskuun tilaisuuksien esityksen löydät täältä

Kuntakahvit

  • 23.9.    klo: 13.00 - 14.00 Yhteentoimivat tietorakenteet
  • 27.10.  klo: 13.00 - 14.00 Lainsäädäntö
  • 12.11.  klo: 13.00 -14.00 Tietoalusta
  •  9.12.   klo: 13.00 - 14.00 Kaava- ja rakennustiedon digitalisointi ja perusparannus

Kesäkuun tilaisuuksien esityksen löydät täältä

RYHTI-info 4.5.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähankkeen liikkeelle lähettävä tilaisuus järjestettiin 4.5.2020 webinaarina.

Ympäristöministeriön, Kuntaliiton ja KIRAHubin info- ja keskustelutilaisuudet vuoden 2020 alussa

Ideoiden ja kokemusten keruuta

Marraskuussa ja joulukuussa 2019 järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien yhteydessä kerättiin ohjelman valmisteluun liittyviä ideoita ja kommentteja kaikille avoimelle ideseinälle.

Avustukset

Ryhti-hanke rahoittaa työtä, joka tukee sen tavoitteiden toteutumista rakennetun ympärisön digitalisaatiossa. Avustuksissa on jatkuva haku.

Selvityksiä

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen, p. 0295 250 075, juhana.rautiainen@ym.fi
neuvotteleva virkamies Minna Perähuhta, p. 0295 250 223, minna.perahuhta@ym.fi, tahtotilasta vastaava
rakennusneuvos Juha-Pekka Maijala, p.0295 250 173, juha-pekka.maijala@ym.fi, yhteentoimivuustyö
erityisasiantuntija Annika Collin, p.0295 250 049, annika.collin@ym.fi, lainsäädäntö
erityisasiantuntija Tuija Pakkanen, p.0295 250 155, tuija.pakkanen@ym.fi, alusta
erityisasiantuntija Sakari Jäppinen, p.0295 250 076, sakari.jappinen@ym.fi, muutoksen tukitoimet

ryhti@ym.fi 

Jätä yhteystietosi Ryhti-hankkeen jakelulistalle ja saat jatkossa tietoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rakentamisesta.

Julkaistu 8.9.2020 klo 9.00, päivitetty 14.9.2020 klo 10.30
  • FI
  •  
  • SV