Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä

Hallitusohjelman mukaan Suomeen luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Luotava tietojärjestelmä tulee tarjoamaan kokonaiskuvan rakennettuun ympäristöön liittyvästä tiedosta.

Työ liittyy käynnissä olevaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) kokonaisuudistukseen. Tietojärjestelmän edellyttämät säännökset on tarkoitus viedä eduskuntaan MRL-uudistuksen kanssa samanaikaisesti vuoden 2021 lopussa.

Pohjaa käynnistyvälle työlle on luotu aikaisemmemmin muun muassa hankkeissa KIRA-digi Maankäyttöpäätökset ja Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset.

Osallistu ohjelman valmisteluun - kick off 4.5.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tehdään yhdessä julkisten ja yksityisten toimijoiden kanssa. Alan näkemyksiä kuullaan laajasti jo työn alkuvaiheessa.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähankkeen liikkeelle lähettävä tilaisuus järjestetään 4.5.2020 klo 13-15.30 webinaarina. Merkkaa tilaisus kalenteriisi, ohjelmatietoja luvassa pian.

Koska yhteinen tietojärjestelmä ei voi toimia ilman yhteentoimivia ja yhteisesti määriteltyjä tietoja, kartoitamme tietoa siitä, mitä rakennuksen ydintietoja eri toimijat tarvitsevat omissa prosesseissaan. Ensimmäisessä kyselyssä alkuvuodesta 2020 kysyimme rakennuksen käyttötarkoitukseen ja kokoon liittyvistä tiedoista. Nyt tarkastelussa on muita, muun muassa sijaintiin ja teknisiin ominaisuuksiin liityviä ydintietoja.

Ympäristöministeriö, Kuntaliitto ja KIRAHub järjestivät kuusi info- ja keskustelutilaisuutta vuoden 2020 alussa. 

Marraskuussa ja joulukuussa 2019 järjestettyjen sidosryhmätilaisuuksien yhteydessä kerättiin ohjelman valmisteluun liittyviä ideoita ja kommentteja kaikille avoimelle ideseinälle.

Lisätietoja:

ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen, p. 0 295 250 075, juhana.rautiainen@ym.fi
neuvotteleva virkamies Minna Perähuhta, p. 0295 250 223, minna.perahuhta@ym.fi
Julkaistu 31.10.2019 klo 14.25, päivitetty 25.3.2020 klo 12.54