Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset on vuoden 2019 aikana laajassa sidosryhmäyhteistyössä toteutettu kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena oli edistää maankäytön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien päätösten eli maankäyttöpäätösten digitalisointia, tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja tietojen valtakunnallista käytettävyyttä. Hankkeessa koottiin yhteen toimenpiteet, joita tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.

Hankkeessa määriteltiin maankäyttöpäätösten digitalisaation tavoitetila, tiekartta ja niiden toteutumista tukevat toimenpiteet. Hankkeessa keskityttiin kuntakaavoituksen ja rakentamisen luvituksen välisten tietovirtojen sekä niihin liittyvien päätös- ja lähtötietojen saatavuuden kehittämiseen. Laaditussa maankäyttöpäätösten alustavassa viitearkkitehtuurissa kuvataan yleisellä tasolla maankäyttöpäätösten laatimisen prosessit, yhteiset tietovarannot ja tietovirrat sekä prosesseja tukevat kansalliset tietojärjestelmäpalvelut. Hankkeessa arvioitiin myös maankäyttöpäätösten digitalisaation yhteiskunnallisia vaikutuksia erityisesti kustannusten ja hyötyjen osalta.

Lähiajan jatkotoimenpiteinä esitettiin muun muassa kaavoitusta ja rakentamista koskevien tietomallien ja käsitteiden määrittelyn jatkamista, kaavamerkintöjen ja -määräysten harmonisointia, voimassa olevien kaavojen digitalisointia sekä valtakunnallisten maankäyttöpäätös- ja lähtötietovarantojen toteuttamista.

Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään niin maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa kuin hallitusohjelmassa esitetyn rakennetun ympäristön valtakunnallisen digitaalisen rekisterin ja tietoalustan toimeenpanossa.

Aineistoja

 

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Juha Nurmi, p. 0295 250 181
projektipäällikkö Sakari Jäppinen, p. 0295 250 076
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 4.10.2019 klo 10.02, päivitetty 10.6.2020 klo 16.04