Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset

Maankäyttöpäätökset ovat maankäyttöä tai rakentamista ohjaavia tai rajoittavia viranomaisen päätöksiä. Suurin osa niistä kytkeytyy kunnissa ja maakunnissa tehtyihin päätöksiin, kuten esimerkiksi asema-, yleis- ja maakuntakaavat, muut maankäyttöön liittyvät suunnitelmat ja rajoitukset sekä rakennusluvat.

Maankäyttöpäätökset ovat sijaintiin liittyvää tietoa. Niiden digitalisoimiseksi tarvitaan muutoksia niin maankäyttöpäätösten tietorakenteisiin kuin niitä koskevaan lainsäädäntöön. Myös käytettävä sanasto on yhtenäistettävä. Hanke kokoaa yhteen toimenpiteet, joita tarvitaan maankäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisoimiseksi lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Osa hankkeen tuloksista saadaan käyttöön heti, ja osa voidaan toteuttaa valmisteilla olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Yhteiskunta saa merkittävää hyötyä siitä, että tämä tieto on valtakunnallisesti harmonisoitu ja sähköisessä, yhteentoimivassa muodossa. Hanke parantaa maankäyttö- ja rakennussektorin mahdollisuuksia vastata aikamme merkittävimpiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen. Maankäyttöpäätöksillä on kauaskantoisia vaikutuksia ympäristöömme, ja niiden muuttaminen digitaalisiksi edistää paitsi tietoon perustuvaa päätöksentekoa myös tietojen valtakunnallista käytettävyyttä.

Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2019 lopussa

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset aikajana
 

Eduskunta myönsi hankkeelle puoli miljoonaa euroa. Hanke työskentelee tiiviisti vuoden 2019, jonka aikana osa havainnoista saadaan jo toteutukseen. Hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään myös maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset jatkaa muun muassa hankkeissa Maankäyttöpäätökset ja KIRA-digi tehtyä työtä.

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset tekijät
Ympäristöministeriö on valinnut hankkeen toteuttajaksi Ramboll Finland Oy:n luotsaaman konsulttiyhteenliittymän, johon kuuluvat myös Ubigu Oy, Spatineo Oy sekä Navinova Oy. Kuvassa myös väkeä hankkeen viestinnässä mukana olevilta Ellun kanoilta ja Solitalta.

 

 

 

Hanke tehdään yhdessä kuntien, maakuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Tule mukaan, digiloikitaan yhdessä! Hanketta voi seurata tällä sivulla sekä Twitterissä esimerkiksi tunnisteella #maankäyttöpäätökset.

Lisätiedot:

erityisasiantuntija Juha Nurmi, p. 0295 250 181 
projektipäällikkö Satu Taskinen, p. 0295 250 130 
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 21.1.2019 klo 14.59, päivitetty 6.6.2019 klo 13.41
  • FI
  •  
  • SV