Hyppää sisältöön

Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa

Tiedote 27.2.2013 klo 16.19

Valtioneuvosto hyväksyi 27. helmikuuta asetukset, jotka yhdessä samaan aikaan annettujen ympäristöministeriön asetusten kanssa viimeistelevät rakennusten energiatodistusta koskevan uudistuksen. Energiatodistus tarvitaan 1. kesäkuuta alkaen myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä, kuten muissakin rakennuksissa.

Energiatodistus kertoo rakennuksen energialuokan ja sisältää suosituksia energiatehokkuuden parantamiseen. Energialuokka tulee ilmoittaa myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Lisäksi todistus tulee laittaa näkyville suurissa rakennuksissa, joissa yleisöpalvelutilojen koko on yli 500 m².

"Uusi todistus on entistä selkeämpi ja luotettavampi työkalu erilaisten rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen osto- ja vuokraustilanteissa. Asunto on monelle meistä elämän suurin hankinta. On tärkeää, että silloin on saatavilla luotettavaa tietoa siitä, mitä on hankkimassa”, kertoo ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osaston ylijohtaja Helena Säteri.

”Tärkeää on myös se, että uusi todistus sisältää suosituksia energiatehokkuuden parantamiseen, joista on hyötyä sekä nykyiselle että tulevalle asukkaalle. Yksittäisilläkin muutoksilla voi olla iso merkitys. Jos esimerkiksi 1970-luvun öljylämmitteisen omakotitalon julkisivua eristetään lisää, ikkunoiden energiatehokkuutta parannetaan ja ilmanvaihtoon lisätään lämmön talteenotto, voi energiatehokkuusluokka muuttua E:stä D:ksi", Säteri lisää.

Uudistettuja energiatodistuksia tehdään heti lain voimaantulon jälkeen lähes kaikessa uudisrakentamisessa sekä myynnin ja vuokrauksen yhteydessä asuinkerrostaloissa ja uudehkoissa pientaloissa. Ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille energiatodistus tarvitaan myynnin ja vuokrauksen yhteydessä vasta 1.7.2017 alkaen.

Mikäli kiinteistö on arvoltaan hyvin vähäinen, vuokra on pieni tai kohdetta ei esitellä julkisesti, energiatodistus voidaan laatia valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Energiatodistusta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, suojelluille tai pienille, alle 50 m² kokoisille rakennuksille. Vanhan lain mukaiset energiatodistukset ovat voimassa voimassaoloaikansa mukaisesti. Isännöitsijätodistukseen sisältyvät energiatodistukset ovat voimassa vuoden 2014 loppuun asti.

Kodinkoneista tuttu työkalu energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen

Energiatodistusta laadittaessa arvioidaan rakennusosien ja teknisten järjestelmien kuntoa sekä selvitetään mahdollisuudet parantaa rakennuksen tai sen osan energiatehokkuutta kustannustehokkaasti ja sisäilman laatua huonontamatta. Energiansäästösuositusten tulee sisältää arvio ehdotettujen toimien vaikutuksesta rakennuksen kokonaisenergiankulutukseen. Ympäristöministeriön asetus sisältää tietoa energiatodistuksen laatimisen yksityiskohdista, energiatodistuksen ulkonäöstä ja sisällöstä sekä energialuokkien raja-arvoista eri käyttötarkoituksen rakennuksille.

Uudistus parantaa energiatodistusten vertailtavuutta ja luotettavuutta. Todistuksissa käytetään jatkossa aina samanlaista lomaketta, ja todistus on voimassa 10 vuotta. Rakennuksen energiatehokkuus määritellään samalla tavalla kuin 1.7.2012 voimaan tulleissa uudisrakentamisen energiamääräyksissä, joten uusien ja vanhojen rakennusten vertaileminen helpottuu. Energiatodistuksen laatijalla tulee olla vaadittu tekniikan alan tutkinto tai korvaava työkokemus ja hyväksytysti suoritettu laatijakoe. Pätevyyksiä on kahden tasoisia.

Samanaikaisesti asetusten kanssa hyväksyttiin 1.7.2012 voimaan tulleisiin uudisrakentamisen energiamääräyksiin liittyvä asetusmuutos, jossa tarkennetaan määräyksissä esitettyjä lämpimän käyttöveden laskentasääntöjä sekä päivitetään muutamia määräysten yksityiskohtia uuden energiatodistuslainsäädännön johdosta.

Energiatodistus on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2008 lähtien kaikessa uudisrakentamisessa rakennuslupaa haettaessa sekä vuodesta 2009 myynti- ja vuokraustilanteissa suurissa rakennuksissa ja uusissa pientaloissa. Pientalojen energiankulutuksella on merkitystä, sillä niiden osuus rakennusten energiankulutuksesta on 27 %.  Kaiken kaikkiaan rakennuksissa kuluu jopa 40 % energian kokonaiskulutuksesta Suomessa.

Lisätietoja

Yli-insinööri Maarit Haakana, ympäristöministeriö, puh. 050 594 0167, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Lainsäädäntöneuvos Riitta Kimari, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 866, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö, puh. 040 779 6666, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

  • FI
  •  
  • SV