Hyppää sisältöön

Rakennustuotteiden tuotehyväksyntä – yhtenäiset kriteerit rakennustuotteiden kelpoisuuden varmistamiseksi

Rakennustuotteiden on oltava turvallisia ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia eivätkä ne saa aiheuttaa haittaa terveydelle. Rakennustuotteet ovat kelpoisia rakentamisessa käytettäväksi silloin, kun ne täyttävät maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset, jotka koskevat

  • rakenteiden lujuutta ja vakautta
  • paloturvallisuutta
  • terveellisyyttä
  • käyttöturvallisuutta
  • esteettömyyttä
  • meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä
  • energiatehokkuutta
rakennustuotteet
Talotekniikkaa aukileikattuina. Ulkoseinissä ovat esillä passiiviseinärakenteista nykyisten normien mukaiset ratkaisut: puusta, betonista, lecaharkosta, tiilestä ja hirrestä sekä erilaiset eristeratkaisut.
Ympäristöhallinnon Kuvapankki


Rakennustuotteita ovat sellaiset tuotteet, jotka tulevat kiinteäksi osaksi rakennusta, kuten betonielementit, ikkunat, teräsrakenteet ja sahatavara. EU:n rakennustuoteasetus koskee niitä rakennustuotteita, joille on harmonisoitu tuotestandardi tai jolle valmistaja on hakenut eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA).

Eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 4 §:n mukaan rakennustuotteella tarkoitetaan sellaista pysyvää rakennusosaa, rakennetta tai rakennuskohteeseen kiinteästi liittyvää tarviketta, tuotetta tai laitetta, jolle on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla olennaisia teknisiä vaatimuksia. Rakennustuote voi tarkoittaa myös edellä tarkoitetun tuotteen asentamista varten tarvittavaa osaa. 

CE-merkintä on pakollinen suurelle osalle rakennustuotteita

Rakennustuotteiden kelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä, jos tuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan tai valmistaja on hakenut tuotteelle ETA:n (eurooppalainen tekninen arviointi). CE-merkintä varmistaa, että tuotteiden ominaisuudet ilmoitetaan suoritustasoilmoituksella aina samalla, harmonisoidun tuotestandardin tai ETA:n mukaisella tavalla. Näin suunnittelijat ja kuluttajat voivat vertailla rakennustuotteita helposti. CE-merkintä helpottaa myös tuotteiden myymistä maasta toiseen.

Vapaaehtoinen kansallinen tuotehyväksyntämenettely

Ainoastaan sellaisille rakennustuotteille, joille ei ole määritelty Euroopan tasoista harmonisoitua tuotestandardia tai euroopplaista teknistä arviointia, voidaan käyttää kansallista hyväksymismenettelyä.

Julkaistu 13.8.2013 klo 12.49, päivitetty 6.9.2019 klo 15.50