Vähähiilinen rakentaminen

Ajankohtaista

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän koekäyttö käynnistyy syksyllä – koekäyttöä tuetaan neuvontapalvelulla

4.6.2019
Ympäristöministeriön valmistelema rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä siirtyy koekäyttöön elokuussa 2019. Koekäytön myötä käynnistyy myös Green Building Council Finlandin tarjoama neuvontapalvelu, joka auttaa kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoita vähähiiliseen rakentamiseen ja rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmään liittyvissä kysymyksissä.

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Jotta Suomi voi saavuttaa kansalliset ja kansainväliset ilmastotavoitteensa, myös rakennussektorin päästöjä on saatava alas. Käytön aikaisen energiankulutuksen rinnalla tulee seurata rakennuksen koko elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Energiatehokkuudesta elinkaareen

Rakentamisen ympäristöohjaus Suomessa on toistaiseksi keskittynyt rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseen ja käytön aikaisten päästöjen vähentämiseen. Kun vuonna 2018 on uusien energiamääräysten myötä siirrytty uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen, on uudisrakentamisen energiatehokkuudessa tämän jälkeen vain niukasti kiristämisvaraa.
elinkaari

Olemassa olevassa rakennuskannassa on runsaasti päästövähennyspotentiaalia, mutta energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät korjaukset kytketään pääasiassa muiden korjausten yhteyteen. Näin Suomen koko rakennuskannan voidaan odottaa korjautuvan energiatehokkaaksi vasta vuosisadan puoliväliin mennessä.

Rakennussektorin päästövähennystalkoissa onkin etsittävä uusia avauksia. Valmisteilla olevassa rakentamisen ohjauksessa tarkasteluun on otettu ennen kaikkea rakennuksen elinkaaren alku- ja loppupää eli rakennusmateriaalien valmistus, rakentaminen, rakennusjätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys.

Ympäristöministeriön laatimat vähähiilisen rakentamisen kriteerit otetaan ensin koekäyttöön julkisissa rakennushankkeissa.  Tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä.

Lisää aiheesta

Neuvoston työryhmä rakentamisen kiertotaloudesta

Suomen EU:n neuvoston puheenjohtajuuskaudella järjestetään neuvoston työryhmä, jossa pohjustetaan rakennustuoteasetuksen tulevaa revisiota erityisesti kiertotalouden kannalta.

Suomen pääasiallisena tavoitteena on keskustella jäsenvaltioiden kesken rakentamisen kiertotaloudesta ja pohtia mahdollisuutta sisällyttää rakennustuotteiden uusiokäyttö ja kierrättäminen osaksi tulevaa rakennustuoteasetuksen revisiota. Keskustelut eivät rajoitu ainoastaan kiertotalouteen, vaan esiin nousevat esimerkiksi rajapinnat muuhun EU:n lainsäädäntöön. Keskustelut tarjoavat komissiolle mahdollisuuden kuulla jäsenvaltioiden kantoja ja pohtia revision laajuutta. Jos jäsenvaltiot pääsevät jostain yksimielisyyteen, voimme pyrkiä neuvoston päätelmiin revision sisältöä koskien (kilpailukykyneuvosto 28.-29.11.2019).

Neuvoston työryhmä kokoontuu Brysselissä 3.7., 24.9., 15.10. ja 5.11. Järjestämme lisäksi epävirallisen kokouksen Helsingissä 3.–4.9.

Kokousmateriaalia:

Lisätietoja

Yliarkkitehti Harri Hakaste, 0295 250 074, etunimi.sukunimi@ym.fi
Erityisasiantuntija Matti Kuittinen, 0295 250 268, etunimi.sukunimi@ym.fi
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, 0295 250 177, etunimi.sukunimi@ym.fi (neuvoston työryhmä)

Julkaistu 11.9.2017 klo 15.18, päivitetty 12.7.2019 klo 11.44