Hyppää sisältöön

Oppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Vastaavasti julkisiin rakennushankkeisiin käytetään Suomessa vuosittain noin 7 miljardia euroa, mikä on noin 30 % kaikista julkisista hankinnoista. Vihreillä julkisilla hankinnoilla viitataan ympäristöhaittojen vähentämiseen julkisissa hankinnoissa. Vaikuttamisen mahdollisuus on merkittävä, sillä julkisten hankintojen arvo on noin 14 % koko EU:n bruttokansantuotteesta.

Vuonna 2014 uusittu EU:n hankintadirektiivi ja sitä seurannut Suomen hankintalain uudistus ovat luoneet entistä paremmat puitteet ympäristöhaittojen vähentämiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden huomioimiseen julkisissa hankinnoissa. Euroopan komissio laati 2016 suositukset vihreiden julkisten toimitilahankkeiden kriteereiksi, joiden pohjalta ympäristöministeriö on laatinut vapaaehtoiset suositukset julkisille rakennushankkeille Suomessa.

Suositukset on julkaistu kahdessa oppaassa, joista ensimmäinen kuvaa vihreän julkisen rakennushankkeen hankintaprosessin yleisellä tasolla ja toinen sisältää tarkat kriteerit vähähiilisen rakentamiseen. Vähähiilisyyden hankintakriteerit koskevat energiaa, materiaaleja ja innovaatioita.

Rakennushankinnat eroavat monessa suhteessa muista julkisista hankinnoista. Kopiopaperia tai ajoneuvoja ostettaessa voidaan vertailla suoraan tuotteiden ominaisuuksia toisiinsa. Rakennuspuolella ostetaan kuitenkin aina ensin talon suunnittelu, millä on keskeinen vaikutus rakennuksen ympäristöystävällisyyden määrittämisessä.

Rakentamisen ympäristövaikutuksia voidaan mitata useissa eri vaikutusluokissa, mutta hankintakriteerien tulokulmaksi on valittu vähähiilisyys. Tämä toteuttaa kansallista ja kansainvälistä ilmastopolitiikka ja ennakoi 2020-luvulla voimaan tulevaksi kaavailtua rakennusten hiilijalanjäljen säädösohjausta.

Lisätietoja

Matti Kuittinen
erityisasiantuntija
0295 250 268
etunimi.sukunimi@ym.fi

Simon Le Roux
projektiasiasiantuntija
0295 250 086
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 11.9.2017 klo 15.17, päivitetty 13.1.2020 klo 13.27