Hyppää sisältöön

Uusi opas savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta julkaistu

Uutinen 4.2.2019 klo 15.45

Opas on suunnattu viranomaisille ja kaikille savupiippujen tai tulisijojen rakentamista, uusimista ja korjaamista harkitseville. Tyypillisiä korjaus- ja muutostöitä ovat savupiipun jälkiasentaminen, savupiipun tai savuhormin korjaaminen tai pinnoittaminen, tulisijan vaihtaminen tai muuttaminen sekä uuden savuhormin asentaminen savupiippuun tai muussa käytössä olleeseen rakennusosaan.

Tulisijoista ja savupiipuista aiheutuu Suomessa vuosittain miljoonien eurojen vahingot, joita voidaan määräyksiä noudattamalla ja käytön aikaisesta kunnosta huolehtimalla alentaa. Esimerkiksi säännöllinen nuohous ja tarpeen vaatiessa korjaus ovat parhaita keinoja pitää tulisijat ja savupiiput käyttökunnossa. Tulisijan ja savuhormin kunnon tarkastus on erityisen tärkeä osa nuohoustyötä, jotta niiden käyttö ei vaaranna rakennuksen paloturvallisuutta.

Opas noudattaa jäsentelyltään vuonna 2017 annettua ympäristöministeriön asetusta savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta. Sisällöltään opas on yleinen, joten kaikkia erilaisia toteutustapoja, joilla päästään määräysten mukaiseen vaatimustasoon ei ole kuvailtu. Suomen rakentamismääräyskokoelman velvoittava vaatimustaso on minimitaso ja rakennushankkeeseen ryhtyvä voi halutessaan valita parempaan tasoon johtavia ratkaisuja määräyksien sitä estämättä.

Lisätietoja:

Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, p. 02952 50122, etunimi.sukunimi@ym.fi