Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuus

Rakennettuun ympäristöön liittyy runsaasti yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa, jonka tulee olla helposti saatavilla ja käytettävissä. Tiedon tulee olla myös yhteentoimivaa. Yhteentoimivuudella tarkoitetaan sitä, että eri tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla, eikä informaation merkitys muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä. 

Tiedonhallintalaki (HE 284/2018 vp) edellyttää ministeriöitä ylläpitämään yhteentoimivuuden linjauksia omalla toimialallaan. Rakennetun ympäristön tiedon hallinnasta ja yhteentoimivuudesta vastaa pääasiassa ympäristöministeriö. 

Yhteentoimivuusalustalla keskeiset työkalut

Yhteentoimivuustyötä tehdään julkishallinnon Yhteentoimivuusalustalla. Alusta sisältää työkalut sanastojen, koodistojen ja tietomallien kuvaamiseen sekä palautteen keräämiseen. 

Yhteentoimivuusalustalle laaditut aineistot ovat kaikkien käytettävissä. Määrittelyihin voi ehdottaa muutoksia tai lisäyksiä osoitteeseen yhteentoimivuus@ym.fi. Osoitteesta tavoitat ympäristöministeriössä rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyön parissa toimivat asiantuntijat.

Yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä 

Ympäristöministeriö on asettanut laajan yhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on varmistaa rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuus, lisätä aiheeseen liittyvää osaamista, tunnistaa lainsäädännön kehitystarpeet sekä mahdollistaa laaja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Ryhmä kokoaa yhteen kiinteistö- ja rakennusalan sekä alueidenkäytön suunnittelun toimijoita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta. 

Kokonaisuuteen kuuluu myös sihteeristö sekä kolme teemaryhmää, joissa yhteentoimivuuden kysymyksiä käsitellään ja sovitetaan yhteen. Teemaryhmien työ on avointa yhteiskehittämistä, johon kaikki kiinnostuneet voivat ilmoittautua mukaan joko osallistumaan aktiivisesti tai seuraamaan. 

Semanttinen yhteentoimivuus -ryhmän tehtävänä on luoda ja harmonisoida tarkoituksenmukaiset sanastot, koodistot ja tietomallit Yhteentoimivuusalustalla. 

Standardisointi-ryhmän tehtävänä on tukea avointen kansainvälisten standardien käyttöönottoa ja vaikuttaa niiden kehittämiseen sekä edistää standardisointiin liittyvää yhteistyötä kansallisella tasolla. 

Kokonaisarkkitehtuuri-ryhmän tehtävänä on yhteen sovittaa rakennetun ympäristön keskeiset prosessit ja tietovirrat osana julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuria. 

Yhteentoimivuusaloitteen tekeminen 

Rakennetun ympäristön tietojen yhteentoimivuuteen liittyviä aloitteita voi lähettää osoitteeseen yhteentoimivuus@ym.fi. Osoitteesta tavoittaa ympäristöministeriössä aiheen parissa toimivat asiantuntijat. 

Aloite voi liittyä esimerkiksi Yhteentoimivuusalustalla oleviin sanastoihin, koodistoihin ja tietomalleihin tai uusiin tiedon määrittelytarpeisiin.

Julkaistu 11.5.2018 klo 11.02, päivitetty 15.4.2020 klo 20.49