Hyppää sisältöön

Sidosryhmiltä 250 ideaa rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan valmisteluun – Nyt käynnissä kysely rakennusten ydintiedoista

Uutinen 11.2.2020 klo 12.57

Rakennetun ympäristön rekisterin ja tietoalustan valmistelun tueksi järjestettiin loppuvuonna 2019 sidosryhmätilaisuuksien sarja. Osana info- ja keskustelutilaisuuksia sidosryhmiltä kysyttiin mitä uuden rekisterin ja tietoalustan valmistelussa tulisi huomioida. Ideoita ja kommentteja kaikille avoimelle ideaseinälle kertyi kaikkiaan 250.

Vastaajat ovat yksimielisiä siitä, että rakennetun ympäristön tiedon tulee rakentua yhteisten tietomallien, käsitteiden ja toimivien rajapintojen varaan. Tärkeimmiksi toiminnallisiksi tarpeiksi nähdään luotettavien kaava- ja rakennustietojen saaminen eri toimijoiden käyttöön. Tiedon omistajien tulisi pystyä ylläpitämään tietojaan alustalla, mikä asettaa haasteita muun muassa hallintaperiaatteille ja roolituksille.

Yhteistyötahoiksi vastaajat tunnistavat laajan toimijoukon, kuntien mukanaolo nähdään kriittisen tärkeäksi. Vastaajat toivovat avointa valmistelua ja olemassa olevien yhteistyöryhmien hyödyntämistä. Säännölliset, tiheät tilannekatsaukset koetaan tarpeelliseksi, ja viestintää toivotaan muistakin asioista kuin valmiista tuotoksista.

Teknisesti toivotaan tukeutumista uusimpiin standardeihin ja rajapintatekniikoihin. Vastaajat uskovat suurten toimijoiden pystyvän liittämään tietonsa osaksi alustaa, mutta pienten toimijoiden osalta tilanne koetaan haasteellisemmaksi, ja tukea tarvitaan enemmän.

Isoimmiksi kompastuskiviksi vastaajat kokevat edessä olevan työn suuruuden ja keskeisten hyötyjen sivuuttamisen valmistelun alkuvaiheessa. Ratkaisuiksi haasteisiin nähdään ketterä eteneminen pienissä palasissa sekä ilmeisimpien hyötyjen ottaminen valmistelun lähtökohdaksi.

Kaikki vastaukset löytyvät Ideaseinältä.

Kysely sidosryhmille rakennusten ydintietojen käytöstä

Tällä hetkellä käynnissä on sidosryhmätilaisuuksien toinen kierros, joiden yhteydessä kartoitetaan rakennuksen ydintietojen käyttötapauksia: mitä rakennuksen tietoja toimijat tarvitsevat omissa prosesseissaan?

Kyselyyn voi vastata 2.3. saakka.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Sakari Jäppinen, sakari.jappinen@ym.fi, p. 0295 250 076