Hyppää sisältöön

Uudet ryhmät tukevat Ryhti-hankkeen työtä

Uutinen 29.5.2020 klo 12.52

Vuoden alussa käynnistynyt rakennetun ympäristön tietojärjestelmähanke, RYHTI, herättää laajaa kiinnostusta. Hanke kokoaa rakennettua ympäristöä koskevat tiedot saataville yhdenmukaisina yhdestä paikasta. Jatkossa helpommin saatavilla olevan ja laadukkaamman tiedon varassa voidaan kehittää niin julkishallinnon toimintaa kuin yrityspalveluja. Työllä on kauaskantoiset seuraukset ja se halutaan tehdä yhdessä alan kanssa aiemmista kokemuksista oppien ja uusiin mahdollisuuksiin tarttuen.   

Hankkeesta kiinnostuneet ovat esittäneet runsaasti kysymyksiä ja toiveita. Niiden avulla on koottu jatkuvasti päivittyvä kysymyspalsta hankkeen verkkosivuille. Ryhti-hankkeen sidosryhmätilaisuuksien sarja jatkuu kesäkuussa. 

Parhaillaan käynnissä on markkinavuoropuhelu uuden tietojärjestelmän pääkehittäjän valitsemiseksi. Samalla edistyy työ tiedon yhteentoimivuuden ja tietomallien parissa. 

Yhteentoimivuuden teemaryhmät käynnistyvät 

Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä on koonnut työnsä tueksi kolme teemaryhmää. Teemaryhmien työ vahvistaa työskentelyä tuomalla mukaan osaamista monelta taholta. Teemaryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä ja sovittavat näin yhteen eri näkökulmia.  

Teemaryhmät ovat Semanttinen yhteentoimivuus, Kokonaisarkkitehtuuri ja Standardisointi.
Puheenjohtajat ovat  

  • Tarmo Savolainen, Väylä (semanttinen yhteentoimivuus) 
  • Juuso Vanonen, Helsingin kaupunki (kokonaisarkkitehtuuri)  
  • Jani Kemppainen, Rakennusteollisuus RT, (standardisointi)  

Varapuheenjohtajat ympäristöministeriössä 

  • Anssi Hänninen, (semanttinen yhteentoimivuus)  
  • Antti Autio, (kokonaisarkkitehtuuri)  
  • Tomi Marjamäki, (standardisointi) 

Asemakaavan ja yleiskaavan tietomallityö liikkeelle 

Asema- ja yleiskaavojen tietomallityö käynnistyi toukokuussa. Työssä määritellään tietomallit, joiden mukaisina asema- ja yleiskaavat tallennetaan uuteen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Yhteisten tietomallien avulla voidaan varmistaa tiedon yhteentoimivuus ja hyödynnettävyys eri järjestelmissä ja rekistereissä. Työn toteuttaa Spatineo Oy yhdessä Asiantuntijat n+1 Oy:n kanssa.  

Tietomallityön tueksi perustetaan kaavoituksen asiantuntijoista koostuva vapaaehtoinen sparrausryhmä, joka auttaa varmistamaan, että tietomallit täyttävät eri käyttäjäryhmien ja käyttötilanteiden tarpeet tulevaisuudessa.  

Sparrausryhmän jäsenet pääsevät suoraan vaikuttamaan kehitettävien tietomallien määrittelyyn, käytettäviin termeihin ja tietomallissa käytettävien koodistojen (esim. kaavamääräykset) sisältöihin.  

Jäseniltä odotetaan aktiivista osallistumista yhteiskehittämiseen ja tietomallien testaukseen projektin aikana. Yhteiskehittäminen toteutetaan intensiivijaksoina, joiden aikana sparrausryhmän jäsenet osallistuvat säännöllisiin työn tulosten katselmointeihin, ottavat kantaa ratkaisuihin ja tarjoavat tietoa projektin käyttöön. 

Osallistuminen ei edellytä tietoteknistä erityisosaamista, vain kiinnostusta tulevaisuuden digikaavoituksen kehittämiseen. Työskentely ajoittuu kesä-marraskuulle 2020. 
 

Lisätietoja yhteentoimivuudesta juha-pekka.maijala@ym.fi ja Anssi.Hanninen@ym.fi. 

Lisätietoja kaavojen tietomallityöstä ja sparrausryhmästä Sakari Jäppinen, sakari.jappinen@ym.fi