Ympäristöministeriö keskustellut betonin laatuongelmista pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen ja rakennusteollisuuden kanssa

Tiedote 8.12.2016 klo 14.02

Ympäristöministeriö, Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvonnat sekä Rakennusteollisuus RT ry ovat yhteistyössä käsitelleet rakennustyömailla valetuissa betonirakenteissa esiin tulleita ongelmia.

Helsingin, Espoon ja Vantaan rakennusvalvontaviranomaiset edellyttävät jatkossa talonrakennushankkeissa pätevän asiantuntijan lausuntoa siitä, täyttävätkö betonirakenteet niiden lujuudelle ja vakaudelle asetetut vaatimukset. Kaupunkien rakennusvalvonnat ovat sopineet menettelystä yhdessä Talonrakennusteollisuuden kanssa. Menettely on käytössä toistaiseksi, kunnes se voidaan perustellusti purkaa. Se ei koske normaaleja pientaloja.

Suomessa on runsaasti rakennuskohteita, joissa käytetään paikalla valettuja betonirakenteita. Ympäristö­minis­teriö pitää tärkeänä, että mahdolliset riskit näiden rakennuskohteiden osalta suljetaan pois myös pääkaupunki­seudun ulkopuolella.  Ympäristöministeriö on osaltaan kutsunut keskeisiä viranomaisia ja sidosryhmiä koolle 20.12.2016 miettimään jatkotoimia.

Lisäksi Rakennusteollisuus RT ry on sopinut ympäristöministeriön kanssa siitä, että urakoitsijat ja betoni­teol­lisuus käyvät läpi betonirakentamisen tuotantoketjut laadunvarmistustoimenpiteineen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES selvittää parhaillaan rakennustuotteiden markkinavalvojana betonin havaittuja laatuongelmia.

Lisätietoja:                                                 

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, p. 02952 50157, etunimi.sukunimi@ym.fi