Ympäristöministeriö vahvisti Kanta-Hämeen toisen vaihemaakuntakaavan

Tiedote 24.5.2016 klo 13.49

Ympäristöministeriö on vahvistanut Kanta-Hämeen toisen vaihemaakuntakaavan ja hylännyt kaavasta tehdyt kaksi valitusta.

Vaihemaakuntakaavalla on täydennetty voimassa olevia Kanta-Hämeen maakuntakaavaa ja Kanta-Hämeen ensimmäistä vaihemaakuntakaavaa muun muassa asuin- ja työpaikka-alueita, turve-, maa- ja kalliokiviainesten ottoalueita, tuulivoimaloiden alueita, pohjavesialueita ja tieyhteyksiä koskevien ratkaisujen osalta.

Lisätietoja

Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, p. 0295 250 139, etunimi.sukunimi@ym.fi