Hyppää sisältöön

Merenkurkussa käynnistetään luonnonsuojelualueen perustamisen valmistelu valtion omistamilla alueilla

Tiedote 6.5.2020 klo 11.52

Ympäristöministeriö alkaa valmistella Merenkurkun alueella sijaitsevien, valtion luonnonsuojeluun varattujen alueiden perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alueet sijaitsevat Korsnäsin, Maalahden, Mustasaaren, Uudenkaarlepyyn, Vaasan ja Vöyrin kuntien alueella. Asetuksen uudesta luonnonsuojelualueesta on määrä tulla voimaan vuonna 2021. 

Merenkurkun säädösvalmistelu ver2
Kartta tarkasteltavista valtion omistamista alueista

Pääosa alueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon ja Merenkurkun maailmanperintöalueeseen. Tarkasteltavan alueen pinta-ala on noin 101 000 hehtaaria, josta maa-alueita on noin 3000 hehtaaria. Suojelualueiden perustamishanke koskee vain valtion omistamia alueita. Valmistelun aikana perustettavan suojelualueen pinta-ala tarkentuu etenkin merialueen osalta.

Valmisteluun kuuluvat tapaamiset maakunnanliiton, kuntien, paikallisten metsästysseurojen, luonnonsuojelu- ja muiden yhdistysten sekä muiden paikallisten kanssa. Keskustelujen tarkoituksena on koota tietoja ja selvittää eri tahojen näkemyksiä paikallisista erityispiirteistä ja metsästystä sallivien poikkeusten tarpeista ja mahdollisuuksista. Tilaisuuksien ajankohdat varmistuvat syksyllä. Asetusluonnoksesta pyydetään myöhemmässä vaiheessa myös lausunnot kaikilta keskeisiltä tahoilta.

Luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä määrittää luonnonsuojelulaki. Laki vaikuttaa esimerkiksi alueiden matkailu-, virkistys-, ja metsästyskäyttöön. Luonnonsuojelualueilla on yleisenä tavoitteena säilyttää alueet luonnontilassa ja vapaina ihmisen aiheuttamilta häiriöiltä. Jokamiehenoikeuksia ei alueilla kuitenkaan ole yleensä tarpeen rajoittaa: marjastaminen ja sienestäminen ovat jatkossakin sallittuja. Liikkumista voidaan rajoittaa vain, jos se on välttämätöntä esimerkiksi linnuston pesinnän turvaamiseksi. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan sallia suojelualueella myös metsästystä, vaikka pääsääntöisesti eläinten tappaminen on luonnonsuojelualueilla lain mukaan kiellettyä. Samalla on kuitenkin huolehdittava, että alueiden muuta käyttöä tai luonnonarvoja ei haitata tai vaaranneta.

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, puh. 050 4077 323, leila.suvantola@ym.fi

Aluepäällikkö Mikael Nordström, Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut, puh. 0206 39 4654, mikael.nordstrom@metsa.fi
 

  • FI
  •  
  • SV