Hyppää sisältöön

Haitallisten aineiden päivä

Aika: 12.3.2019

Paikka: Ympäristöministeriö, Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

Haitallisten aineiden seurannan ja tutkimuksen ajankohtaisia asioita, käsitellään mm. uuden valtakunnallisen haitallisten aineiden seurannan toteutusta, päästöinventaarioiden tuloksia, uusien menetelmien testausta, Valvonnan kehitteillä olevia sähköisiä työkaluja jne.

Kohderyhmä: Haitallisten aineiden seurannan ja valvonnan parissa työskentelevät. Pääpaino vesienhoidon ja vesien kemiallisen tilan arvioinnissa.

              

Ohjelma

Aamupäivä

Puheenjohtaja Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö

9:00      Kahvitarjoilu

9:30     Tilaisuuden avaus(pdf)
              Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö

9:45     Uudistettu vesienhoidon haitallisten aineiden valtakunnallinen seuranta (pdf)
              Ville Junttila, Suomen ympäristökeskus

10:30   Kemiallisen tilan luokittelu ja Watchlist-katsaus (pdf)
              Katri Siimes, Suomen ympäristökes

 11.15  KemiDigi – VPD-päästölähdekysely: kohti ympäristöhallinnon yhteistä
              e-tietojärjestelmää
(pdf)
              Pirjo Korhonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

11:45   VPD-aineiden päästölähdeselvitys ja toimialakohtaisten suositusten
             laatiminen toiminnanharjoittajien päästötarkkailuohjelmille
(pdf)
              Heidi Ahkola, Suomen ympäristökeskus

12:15  Lounas (omakustanteinen)

Iltapäivä

Puheenjohtaja Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus

13:00  Kuormitusinventaariot (pdf) ja päivitetty vesiympäristölle vaarallisia
              ja haitallisia aineita  koskevan lainsäädännön soveltamisohje (VaiO)
(pdf)
             Jukka Mehtonen, Suomen ympäristökeskus

13:30  POP ja Mercury – eilen –tänään – huomenna (pdf)
             Jaakko Mannio, Suomen ympäristökeskus

14:00  Vaikutusperustaiset menetelmät haitallisten aineiden seurannassa (pdf)
             Matti Leppänen, Suomen ympäristökeskus

14:30  Kahvitauko

14:45  Passiivinäytteenotto vesien ja pilaantuneiden pohjavesialueiden tutkimisessa
             ja  seurannassa
(pdf)
             Heidi Ahkola,Suomen ympäristökeskus

15:15  Biomarkkerien käyttö tutkimuksessa ja seurannassa (pdf)
             Kari Lehtonen, Suomen ympäristökeskus

15:45  Loppukeskustelu

16:00  Neuvottelupäivän lopetussanat

 

 

Julkaistu 13.2.2019 klo 10.59, päivitetty 8.8.2019 klo 10.16