Organisaatio

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen toimii ympäristöministeriön päällikkönä.

Ministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto, sekä kahdessa tulosalueessa, jotka ovat hallinto ja kansainväliset asiat sekä tieto ja viestintä.Organisaatiokaavio YM

 
 
Julkaistu 5.3.2013 klo 13.59, päivitetty 28.3.2019 klo 13.32