Ympäristöministeriön organisaatio

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen toimii ympäristöministeriön päällikkönä.

Ministeriön ylimpänä virkamiehenä toimii kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Asiat valmistellaan osastoissa, joita ovat luontoympäristöosasto, rakennetun ympäristön osasto ja ympäristönsuojeluosasto, sekä kahdessa tulosalueessa, jotka ovat hallinto ja kansainväliset asiat sekä tieto ja viestintä.

 

Ympäristöministeriön organisaatio
 
Julkaistu 5.3.2013 klo 13.59, päivitetty 6.6.2019 klo 14.42