Hallinto ja kansainväliset asiat

Ympäristöministeriön Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalue vastaa:

  • hallinnon kehittämisestä
  • hallinnonalan ohjauksesta
  • toiminnan ja talouden suunnittelusta ja ohjauksesta
  • henkilöstöasioista
  • ministeriön monenkeskisen yhteistyön, ympäristöasioita koskevien Euroopan Unionin ulkosuhteiden, alueellisen yhteistyön, pohjoismaisen yhteistyön ja kahdenvälisen yhteistyön yhteensovittamisesta
  • Euroopan unionin ympäristöpolitiikan ja yhteisen lainsäädännön valmistelun yhteensovittamisesta yhteistyössä ympäristöministeriön osastojen ja tulosalueiden kanssa
  • ympäristöministeriön toimialalle kuuluvien kansainvälisten sopimusten valmistelusta ja voimaansaattamisesta sekä täytäntöönpanosta yhteistyössä ministeriön osastojen ja tulosalueiden kanssa
  • muista hallintoasioista

Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja
Ismo Tiainen
p. 040 504 7494
etunimi.sukunimi@ym.fi
Twitter: @IsmoTiainen

Johdon assistentti
Hanna Wikström
p. 040 845 5294
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 9.7.2015 klo 15.49, päivitetty 15.10.2019 klo 11.55