Hallinto ja kansainväliset asiat

Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalue vastaa seuraavista asioista

  • hallinnon kehittäminen
  • hallinnonalan ohjaus
  • toiminnan ja talouden suunnittelu ja ohjaus
  • henkilöstöasiat
  • ministeriön monenkeskisen yhteistyön, ympäristöasioita koskevien Euroopan Unionin ulkosuhteiden, alueellisen yhteistyön, pohjoismaisen yhteistyön ja kahdenvälisen yhteistyön yhteensovittamisen
  • Euroopan unionin ympäristöpolitiikan ja yhteisön lainsäädännön valmistelun yhteensovittaminen yhteistyössä osastojen ja tulosalueiden kanssa
  • ympäristöministeriön toimialalle kuuluvien kansainvälisten sopimusten valmistelu ja voimaansaattaminen sekä täytäntöönpano yhteistyössä ministeriön osastojen ja tulosalueiden kanssa
  • muut hallintoasiat

Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja
Ismo Tiainen, p. 040 504 7494, etunimi.sukunimi@ym.fi, Twitter: @IsmoTiainen

Johdon assistentti
Hanna Wikström, p. 040 845 5294, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 9.7.2015 klo 15.49, päivitetty 30.9.2019 klo 8.27