Hyppää sisältöön

Luontoympäristöosasto

Luontoympäristöosasto vastaa asioista, jotka koskevat

  • luonnonsuojelua
  • maisemanhoitoa
  • luonnon virkistyskäyttöä
  • pinta- ja pohjavesien sekä merien suojelua
  • maa- ja metsätalouden, maa- ja kiviaineksen oton sekä muun maaseudun ja luonnonvarojen käytön ekologista kestävyyttä ja ympäristönsuojelua
  • ympäristövaikutusten arviointia
  • alueellisen yhteistyön ympäristönsuojeluhankkeita.

Osaston päällikkö
ylijohtaja Tarja Haaranen, p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ylijohtajan sihteeri
johdon assistentti Krista Thauvon, p. 0295 250 293, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 5.3.2013 klo 13.41, päivitetty 30.4.2020 klo 14.45