Rakennetun ympäristön osasto

Rakennetun ympäristön osasto vastaa maankäytön, asumisen ja rakentamisen ohjauksesta ja kehittämisestä sekä asioista, jotka koskevat

 • alue- ja yhdyskuntarakennetta
 • maankäytön suunnittelua
 • maapolitiikkaa
 • yhdyskuntatekniikkaa
 • rakentamisen laatua, toimivuutta ja taloudellisuutta
 • elinympäristön ja asumisen laatua
 • rakennuskannan ylläpitoa
 • korjausrakentamista
 • kulttuuriympäristön hoitoa
 • rakennussuojelua
 • rakennusvalvontaa
 • yhdyskuntien ja rakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta
 • meluntorjuntaa
 • asuntojen tuotannon, korjauksen ja hankinnan tukemista
 • asumiskustannuksia ja asuntorahoitusta.
talot
Maria Uotinen, YHA Kuvapankki

Osaston päällikkö
ylijohtaja Helena Säteri, p. 040 779 6666, etunimi.sukunimi@ym.fi,
Twitter: @HelenaSateri

Osastosihteeri
Riitta Saastamoinen, p. 0295 250 207, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 5.3.2013 klo 14.04, päivitetty 4.2.2019 klo 13.52