Tieto ja viestintä

Ympäristöministeriön tieto ja viestintä -tulosalue vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa. Vastaamme myös ympäristötoimialan ja ministeriön tietohallintohankkeista ja -järjestelmistä sekä osallistumme julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaukseen ja yhteistyöhön.

Yhteystiedot

Tieto- ja viestintäjohtaja
Jussi Salmi
p. 0295 250 263
etunimi.sukunimi@ym.fi
@jussivhsalmi

Johdon assistentti
Mirja Nummelin
etunimi.sukunimi@ym.fi
p. 0295 250 205

Viestintäpäällikkö
Katja Huumo
p. 0295 250 124
etunimi.sukunimi@ym.fi
@katjahuumo

 • lainsäädäntö-, tutkimus- ja budjettiviestintä
 • ajankohtaisviestintä
 • asuminen, alueidenkäyttö
 • Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

Viestintäasiantuntija
Ulla Ahonen
p. 0295 250 052
etunimi.sukunimi@ym.fi

 • kiertotalous
 • biotalous
 • muovit, jätteet ja kemikaalit
 • vedet ja Itämeri

Viestintäasiantuntija
Tuomo-Pekka Arhi
p. 0295 250 137
etunimi.sukunimi@ym.fi

 • digitaalisen viestinnän kehittäminen
 • sisäinen viestintä
 • puurakentaminen
 • vähähiilinen rakentaminen

Viestintäasiantuntija
Henna Birkman
p. 0295 250 299
etunimi.sukunimi@ym.fi

 • EU-puheenjohtajuuskausi

Viestintäasiantuntija
Riikka Lamminmäki
p. 0295 250 343
etunimi.sukunimi@ym.fi

 • EU-puheenjohtajuuskausi
 • ilmastopolitiikka
 • ilmansuojelu
 • EU- ja kansainvälinen viestintä
Viestintäasiantuntija
Alisa Vänttinen
p. 0295 250 219
etunimi.sukunimi@ym.fi
 • METSO-metsiensuojeluohjelma
 • luonnon monimuotoisuus
 • kestävä kaupunkikehitys
 • rakentamisen energiatehokkuus

Viestintäavustaja
Eva Hagelberg
p. 0295 250 073
etunimi.sukunimi@ym.fi

Visuaalinen suunnittelija
Teemu Pokela
p. 0295 250 271
etunimi.sukunimi@ym.fi

Tietohallinto

Tietohallintojohtaja
Jukka Litmanen
p. 0295 250 151
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ylitarkastaja
Roni Kiviharju
p. 0295 250 020
etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija
Saku Härkönen
p. 0295 250 183
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 11.3.2016 klo 18.33, päivitetty 5.4.2019 klo 8.55