Tieto ja viestintä

Ympäristöministeriön tieto ja viestintä -tulosalue vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa. Vastaamme myös ympäristötoimialan ja ministeriön tietohallintohankkeista ja -järjestelmistä sekä osallistumme julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaukseen ja yhteistyöhön.

Yhteystiedot

Tieto- ja viestintäjohtaja
Jussi Salmi
p. 0295 250 263
etunimi.sukunimi@ym.fi
@jussivhsalmi

Johdon assistentti
Mirja Nummelin
etunimi.sukunimi@ym.fi
p. 0295 250 205

Viestintäpäällikkö
Riikka Lamminmäki
p. 0295 250 343
etunimi.sukunimi@ym.fi
@rlamminmaki

 • ajankohtaisviestintä
 • ilmastopolitiikka
 • EU-puheenjohtajuuskausi
 • EU- ja kansainvälinen viestintä
 • lainsäädäntö-  ja budjettiviestintä

Viestintäasiantuntija
Ulla Ahonen
p. 0295 250 052
etunimi.sukunimi@ym.fi

 • kiertotalous
 • biotalous
 • muovit, jätteet ja kemikaalit
 • vedet ja Itämeri

Viestintäasiantuntija
Tuomo-Pekka Arhi
p. 0295 250 137
etunimi.sukunimi@ym.fi

 • digitaalisen viestinnän kehittäminen
 • sisäinen viestintä
 • puurakentaminen
 • vähähiilinen rakentaminen

Viestintäasiantuntija
Henna Birkman
p. 0295 250 299
etunimi.sukunimi@ym.fi

 • EU-puheenjohtajuuskausi
 • ilmansuojelu
 • pohjoismainen yhteistyö

Viestintäasiantuntija
Liisa Kemppainen
p. 0295 250 124
etunimi.sukunimi@ym.fi

 • asuminen, alueidenkäyttö
 • rakentaminen
 • maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus

Viestintäasiantuntija
Alisa Vänttinen
p. 0295 250 219
etunimi.sukunimi@ym.fi

 • METSO-metsiensuojeluohjelma
 • luonnon monimuotoisuus
 • kestävä kaupunkikehitys
 • rakentamisen energiatehokkuus
 • Tutkimusviestintä

Viestintäavustaja
Eva Hagelberg
p. 0295 250 073
etunimi.sukunimi@ym.fi

Visuaalinen suunnittelija
Teemu Pokela
p. 0295 250 271
etunimi.sukunimi@ym.fi

Viestintäpäällikkö
Katja Huumo
virkavapaalla 31.12.2019 saakka

Tietohallinto

Tietohallintojohtaja
Jukka Litmanen
p. 0295 250 151
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ylitarkastaja
Roni Kiviharju
p. 0295 250 020
etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija
Saku Härkönen
p. 0295 250 183
etunimi.sukunimi@ym.fi

Projektipäällikö
Anju Asunta
p. 0295 250 191
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Julkaistu 11.3.2016 klo 18.33, päivitetty 30.8.2019 klo 12.39