Äänekosken biotuotetahdas rohkaisi sujuvoittamaan

RSS
11.8.2017 Hannele Pokka

Suurten investointihankkeiden aloittamiseen tarvitaan usean viranomaisen lupia ja hyväksyntöjä. Nykyään investoijat myös lähtevät siitä, että viranomaisluvat haetaan ensin, jotta nähdään, millaisilla ehdoilla ja määräyksillä hanke voidaan toteuttaa. Vasta tämän jälkeen on vuorossa investointipäätös.

Tänä syksynä käynnistyy lamavuonna 2015 alulle pantu MetsäGroupin Äänekosken biotuotetehdas. Metsäteollisuusinvestointina Äänekoski on kaikkien aikojen suurin Euroopassa.

MetsäGroupin biotuotetehtaan kaikki toiminnan edellyttämät ympäristölliset luvat ja viranomaishyväksynnät saatiin ratkaistua neljässä kuukaudessa. Ilman, että yhtään lakia muutettiin. Viranomaiset sopivat, että asia hoidetaan tiiviissä yhteistyössä, sovituista aikatauluista pidetään kiinni eivätkä viranomaisten toimivaltarajat ole esteenä. Viranomaisten ja investointia suunnittelevan yrityksen välinen ennakkoneuvottelumenettely toimi loistavasti. Suurta halua valittamiseenkaan ei ilmaantunut, joten yritys saattoi suunnitella jatkoaskeleitaan heti, kun lupapäätökset oli annettu.

Parhaillaan ympäristöministeriössä valmistellaan laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien ja naapuriministeriöiden kanssa yhden luukun mallia.

Nyt mennään astetta pitemmälle kuin Äänekosken asiassa, kun eri lakien menettelyjä yhdistetään. Lakien aineelliseen sisältöön ei puututa, mikä tarkoittaa, että vesilain mukainen lupa ratkaistaan vesilaissa säädettyjen edellytysten mukaan, ympäristölupa ympäristönsuojelulain mukaan, Natura-asia luonnonsuojelulain mukaan jne. 

Yhden luukun malli luvanhakijalle tarkoittaa sitä, että yhdellä hakemuksella hakijan pitää saada vireille kaikki toiminnan aloittamiseen liittyvät luvat ja viranomaisten hyväksynnät. Yhden luukun mallissa toiminnanharjoittajaa ei juoksuteta viranomaiselta toiselle, vaan viranomaiset juoksevat hänen puolestaan niin, että kaikki toiminnan aloittamiseen tarvittavat viranomaisluvat voidaan ratkaista samanaikaisesti.

Hallituksen esityksen valmistelu jatkuu tiiviisti kesälomien jälkeen. Tavoitteena on saada aikaan luonnos hallituksen esitykseksi vuoden loppuun mennessä, jonka jälkeen esitys lähtisi lausuntokierrokselle. 

Hallituksen sote- ja maakuntahallintouudistus omalta osaltaan tukee lupien sujuvoittamista ja yhden luukun mallia, koska ympäristölliset menettelyt; niin luvat kuin niiden valvonta, luonnonsuojelulain mukaiset ratkaisut ja ympäristövaikutusten arviointi ovat tulossa samaan viranomaiseen, perustettavaan valtakunnalliseen virastoon.

Äänekosken biotehdas antoi hyvän mallin siitä, että ympäristölliset luvat voidaan hoitaa sujuvasti ilman, että ympäristönsuojelun taso siitä kärsii.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.