Aluehallintouudistuksen valmistelu etenee tiukalla aikataululla

RSS
24.5.2016 Hannele Pokka

Sipilän hallituksen alulle panema maakuntahallintouudistus on uudistuksena erittäin mittava. Maakuntiin on siirtymässä kuntien ja kuntayhtymien sotetehtävät ja tämän lisäksi toistakymmentä tuhatta muuta valtion virkamiestä tehtävineen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista ja aluehallintovirastoista. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

Valtiovarainministeriö on asettanut lukuisia työryhmiä asiaa valmistelemaan. Kaikilla työryhmillä on tiukat aikataulut. Nyt odotetaan, että maakuntahallintolakiluonnos lähtee pian lausuntokierroksella. Laissa on tarkoitus määritellä maakuntien tehtävät.

Ympäristöministeriössä näemme uudistuvan aluehallinnon kokonaisuutena, jossa kunnat, maakunnat ja valtio hoitavat kukin oman sarkansa hyvässä yhteistyössä keskenään ja sidosryhmien kanssa. Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää varmistaa luonnonsuojelun ja luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen rinnakkaiselo. Näin mahdollistamme maallemme vihreän kasvun.

Valtakunnallinen aluehallintovirasto, jossa keskeiset lupa- ja valvontaviranomaiset toimivat, luo hyvät edellytykset yhden luukun periaatteen toteuttamiselle suurten ja keskisuurten investointien lupa-asioissa. Sähköinen asiointi on perusedellytys sujuvan asioinnin varmistamiselle.

Maakuntakaavoituksen ja alueiden käytön suunnittelun sekä rakentamisen ohjauksen siirtyessä ELY-keskuksista maakunnille, maankäytön suunnittelun, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamisen ja ympäristöllisten asioiden välillä on mahdollista saada aikaan tiivis yhteys. Se perustuu entistä enemmän ennakoiviin ja yhteen sovitettaviin menettelyihin sekä omaehtoiseen ja myös markkinoiden edellyttämään suurempaan ympäristövastuuseen.

Muutoksen kohteena olevan henkilöstön kannalta on ollut rauhoittavaa kuulla ministerien suulla, että virkamiehiä ei uhata pakkosiirroilla paikkakunnalta toiselle. Virkamiehen työnantaja voi muuttua maakuntahallinnoksi tai valtakunnalliseksi aluehallintovirastoksi, mutta hänen työpistettään ei siirretä kaupungista tai maakunnasta toiseen. 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.