Aluehallintouudistus puhuttaa kenttää

RSS
24.11.2009 Hannele Pokka

Työtoverini aluehallinnosta, ympäristöneuvos Antti Ylitalo Kuopiosta on Helsingin Sanomille lähettämänsä kirjoituksen perusteella hyvin huolissaan ympäristölupien käsittelyn riippumattomuudesta, puolueettomuudesta ja voimavaroista ensi vuoden alussa työnsä aloittavien aluehallintovirastojen ympäristölupavastuualueilla.

Tasavallan presidentti on juuri vahvistanut aluehallintouudistusta koskevat lait, joten uudistus on täyttä totta ensi vuoden alussa. Eduskunnan käsittelyssä on vielä uudistuksen toimeenpanoa koskevia substanssilakeja.

Ympäristölupia käsitellään tällä hetkellä 13alueellisessa ympäristökeskuksessa. Merkittävät ympäristöluvat samoin kuin vesitalousluvat käsitellään kolmessa ympäristölupavirastossa, joista yhdessä Ylitalo toimii ympäristöneuvoksena.

Aluehallintouudistuksessa nykyiset valtion aluehallintoviranomaiset; lääninhallitukset, työvoima- ja elinkeinokeskukset, tiepiirit, työsuojelupiirit, ympäristökeskukset ja ympäristölupavirastot lakkaavat. Niiden tehtävät siirtyvät 15 elinkeino-, liikenne ja ympäristövirastoille (ELYt) , joista 13 tulee olemaan ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Uudessa aluehallinnossa ympäristölupien käsittely keskitetään aluehallintovirastoihin( AVIt), joita maahan tulee kuusi, mutta ympäristö- ja vesilupa-asioita niistä käsitellään neljässä. Näin ollen ympäristö- ja vesilupien lupien käsittelyä voidaan keskittää, mikä takaa paremman asiantuntemuksen ja voimavarat lupien käsittelyyn.

Aluehallintouudistus merkitsee sitä, että ympäristöasioiden lupa- ja valvonta-asioita hoidetaan jatkossa eri paikoissa. Jotta muutos saadaan sujumaan mutkattomasti, se edellyttää hyvää ja tiivistä yhteistyötä AVIen:n ja ELYjen ympäristövastuualueiden virkamiesten välillä. Alueilla toimivat ympäristövirkamiehet tuntevat hyvin toisensa, joten uskon yhteistyön sujuvan hyvin. Yleisen edun puhevaltaa ympäristöasioissa käyttää edelleen ELYjen ympäristövastuualue, luultavasti samat virkamiehetkin kuin nykyisissä ympäristökeskuksissa. Ympäristöasioissa virastojen toimivalta perustuu niin kuin nykyisinkin substanssilainsäädäntöön. Viraston nimen muuttuminen ei tätä asiaa muuta.

Ympäristöministeriössä on pyritty pitämään huoli siitä, että uusissa AVEissa ja ELYissä ympäristövastuualuueet voivat toimia riippumattomasti ja puolueettomasti. Esimerkiksi mikään muu vastuualue ELYssä ei voi käyttää ympäristöviranomaiselle kuuluvaa puhevaltaa yleisen edun valvonnassa.

Tuottavuustavoitteet koskevat koko valtionhallintoa. Niiden toteuttamiseen myös tämä hallitus on sitoutunut ja meidän virkamiesten tehtävänä on panna ne täytäntöön. Tämä merkitsee, että joka portaassa hallinnossa väki vähentyy, kun eläkkeelle lähtevien tilalle ei aina palkata uusia. Ympäristölupavirastojen nykyinen työtilanne on tuottavuustavoitteita asetettaessa otettu huomioon, sillä lupien käsittelyaikoja olisi saatava lyhennettyä.

Aluehallintouudistuksen aikataulu on kireä. Se on meidän kaikkien tiedossa. Tähän aikatauluun hallituksessa olevat poliittiset ryhmät ja myös eduskunta on sitoutunut. Se tekee kaikkien aluehallinnossa työskentelevien elämän juuri nyt epämukavaksi, mutta toisaalta jos uudistusta olisi vatvottu vuosikausia, aluehallinnon virkamiehet olisivat joutuneet "roikkumaan löysässä hirressä" vuosikausia. Nyt päätökset on saatu ripeästi aikaan, joten tiedämme, missä valtion aluehallinnon tehtäviä jatkossa hoidetaan.

Lopputulos hallinnonmuutoksessa riippuu viime kädessä meistä itsestämme ja ennen muuta aluehallinnossa työskentelevistä virkamiehistä. Omalla työllämme ja esimerkillämme näytämme, onko kysymys taka-askeleesta ympäristöasioiden osalta vai vahvasta harppauksesta eteenpäin, kun alueiden ympäristöosaajat tuovat vahvan panoksensa niin elinkeinojen kuin liikenteen pöytään . Tulevaisuuden Suomessa tuotannon pitää perustua luonnontaloudellisesti kestävälle pohjalle. Tästä on myös nyt kysymys.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.