Arktinen yhteistyö vahvistui Kiirunassa

RSS
16.5.2013 Hannele Pokka
Arktinen neuvosto hyväksyi eilisessä Kiirunan kokouksessaan Kiinan, Intian ja Japanin sekä Singaporen Arktisen neuvoston tarkkailijajäseniksi. Euroopan unionillekin ovea raotettiin, mutta tarkkailijajäsenyys edellyttää vielä lisäkeskusteluja.

Aasian maiden tulo Arktisen neuvoston tarkkailijoiksi vahvistaa Arktisen neuvoston asemaa ja painoarvoa. Aasian kehittyvät maat ovat kiinnostuneet sulavien jäätiköiden alta paljastuvista luonnonvaroista ja uusista merireiteistä. Mutta arktiset maat odottavat myös niiltä enemmän: osallistumista ja panostusta tutkimukseen sekä sitä, että ne vähentävät saasteitaan, jotka nyt kulkeutuvat ilman ja merien kautta arktisille alueille.

Arktisen neuvoston toiminnassa ympäristöasiat ovat olleet alusta lähtien keskeisellä sijalla. Parhaillaankin ympäristöntilaa seurataan useassa neuvoston alaisessa työryhmässä. Sitä mukaa kun kiinnostus arktisiin luonnonvaroihin on kasvanut, on välistä tullut tunne, että Arktinen neuvosto on jäänyt laatimaan ympäristöselvityksiään, kun talous kulkee omia latujaan.

Kiirunan kokouksen päätelmiä lukiessa tuli tunne, että taloudesta ja ympäristönsuojelusta puhutaan nyt vihdoinkin samassa pöydässä., ja pöydän ympärillä istuvat valtioiden korkeat päättäjiä ja pohjoisten alueiden alkuperäiset asukkaat.

Ulkoministerien julkilausumassa korostetaan luonnonvarojen kestävää hyödyntämistä. Arktinen neuvosto astui taas askeleen eteenpäin ympäristöriskien hallinnassa, kun maat allekirjoittivat öljytorjuntaa koskevan sopimuksen. Valtioiden ja myös ministerien rinnalla istuvien alkuperäiskansojen mielessä talouden uudet mahdollisuudet näyttävät kuitenkin olevan päällimmäisenä.

Ilmastomuutos etenee joka tapaiksessa kaiken aikaa ja arktisilla alueilla se tarkoittaa, että ilmasto lämpenee pohjoisessa nopeammin kuin muualla. Niin ilmaston lämpeneminen kuin talous ovat globaaleja kysymyksiä. Lähi vuosina nähdään, miten Arktinen neuvosto kykenee toisaalta suojelemaan arktista luontoa ja antamaan tilaa luonnonvarojen kestävälle hyödyntämiselle.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.