Ei turha harjoitus

RSS
17.6.2019 Hannele Pokka

Suomen tavoitteet ilmasto- ja ympäristöpolitiikassa ovat lähivuosille erittäin kunnianhimoiset. Hallitusohjelman mukaan Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Toimia tavoitteen saavuttamiseksi aiotaan toimeenpanna kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Luonnon monimuotoisuuden vähenemistäkään ei ole hallitusohjelmassa unohdettu, sillä luonnonsuojeluun ohjelmassa on varattu vuositasolla 100 miljoonaa euroa lisää. Kaikkiaan hallitusohjelma sisältää ympäristöhallinnolle yli 200 erilaista toimenpidettä. Hallituksen ilmasto- ja ympäristöpoliittisia linjauksia onkin laajasti kiitelty.

Tätä taustaa vasten oli hyvä päästä kuuntelemaan, mitä muualla maailmassa ilmastopolitiikasta juuri nyt ajatellaan. Pääsin osallistumaan Japanin kutsusta G20-maiden ympäristö- ja energiaministereiden kokoukseen, joka pidettiin viikonvaihteessa pienessä Karuizawan kaupungissa Naganon provinssissa.

Japani on tällä hetkellä G20-maiden isäntämaa ja valmistautuu järjestämään maaryhmän huippukokouksen runsaan viikon päästä Osakassa.

Suomi ei ole G20-ryhmän jäsen, eikä Suomea ole aiemmin kutsuttu G20-tapahtumiin. Sen sijaan EU:lla on paikka tämän suuria maailman valtioita edustavan ryhmän pöydässä. G20-maat tuottavat 80 prosenttia maailman bkt:sta ja 80 prosenttia päästöistä.

Pian kokouksen alettua kävi selväksi, ettei maapallon lämpenemisen pysäyttäminen kansainvälisen ilmastopaneelin edellyttämään 1,5 asteeseen todellakaan ole mikään itsestäänselvyys. USA:n nykyhallinnon linja tunnetaan: maa aikoo irtaantua Pariisin ilmastosopimuksesta. Vaikka kaikki muut G20-maat ovat sitoutuneet Pariisin sopimuksen toimeenpanemiseen, sanamuodoista riitti väännettävää tuntikausiksi. Eturivissä oli Saudi-Arabia, joka haluaa turvata öljyvaroilleen tulevaisuudessakin ostajia.

Euroopan unionin komissiosta olivat paikalla sekä ilmasto- että ympäristökomissaarit. Kokoonnuimme yhdessä keskustelemaan ministerikokouksen kannanottoluonnoksista ja siitä, olivatko ne hyväksyttävissä vai eivät. Tuli vahva tunne, että oli hyvä, kun 28 eurooppalaista maata puhuu yhdellä äänellä, jota kansainvälisissä neuvotteluissa myös kuunnellaan. EU piti huolen siitä, että ilmastopolitiikan tavoitteet tulivat kirjatuiksi niin, ettei niitä tarvitse ihmetellä kotona.

Lopputuotoksena G20-maiden ympäristö- ja energiaministereiden kokouksesta oli joukko toimenpideohjelmia, joita Japani G20 -ryhmän puheenjohtajana valmistelee eteenpäin. Kokouksessa hyväksyttiin merten muoviroskaa, kiertotaloutta, resurssitehokkuutta ja ilmastomuutokseen sopeutumista koskevat kannanotot sekä innovaatiohjelma.

Hyvä kysymys on, mikä merkitys näillä yhteisesti hyväksytyillä papereilla on. Ainakin sen panin merkille, että aikaisemmin G20-kokouksissa hyväksytyt toimintaohjelmat ja kannanotot ovat hyvin jäsenmaiden tiedossa. Niihin palataan. Niistä muistutetaan. Niiden toimeenpanosta kerrotaan. Myös Karuizawassa hyväksyttyjen papereiden toimeenpano tulee kiinnostamaan tulevissa G20-kokouksissa. Japanin kokous ei ollut turha harjoitus.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.