Green deal -ajattelu laajenee

RSS
15.10.2019 Hannele Pokka

Nyt on kolme vuotta siitä, kun ympäristöministeriö teki Kaupan liiton kanssa sopimuksen muovipussien käytön vähentämisestä kauppaliikkeissä. Tuloksia oli kohta nähtävissä. Kuluttajat ottivat omat kassinsa mukaan lähtiessään ostoksille marketteihin. Muovipussien käyttö väheni dramaattisesti. Käytännössä nähtiin, ettei kaikkia asioita tarvitse lailla säätää. Myös sopimalla asiat hoituvat. Kaupan tavoitteena on, että viiden vuoden kuluttua kuluttajat käyttäisivät enintään 40 kassia henkeä kohti vuoden aikana.

Seuraava Green deal -sopimus solmittiin viime vuonna. Sopijapuolena ovat Suomen valtio ja autoala. Sopimus tähtää hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Uusin 15.10. allekirjoitettu sopimus puolestaan kannustaa työkonealaa etsimään keinoja, joilla vähentää työkoneista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

Parhaillaan keskustellaan Rakennusteollisuuden ja alan toimialajärjestöjen kanssa sopimuksesta, jolla rakennusten purkumateriaalin kierrätystä ja uudelleenkäyttöä lisättäisiin. Tavoitteena on myös vähentää sopimalla pakkausmuovien kulutusta ja edistää niiden kierrätystä.

Keskusteluja käydään myös kiertotalouden ja päästöjen vähentämiseksi julkisten hankintojen kautta. Miltä kuulostaisi päästötön työmaa pääkaupunkiseudulla?

Green deal -ajattelu täydentää hyvin voimassa olevan lainsääntöämme. Sopimusten tekoon on innostuttu muissakin ministeriöissä. Tämän myötä on myös tullut tarvetta keskustella yhteisistä pelisäännöistä, miten eri ministeriöt green deal-sopimuksiaan valmistelevat. Olisiko hyvä olla yhteiset pelisäännöt, mitä ainakin sopimuksissa tulee olla?

Antti Rinteen kunnianhimoisen hallitusohjelman toimeenpanoon tarvita monenlaisia keinoja. Green dealit eli vihreät sopimukset ovat jo osoittaneet käyttökelpoisuutensa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.