Hajajätevedet eduskunnan käsittelyyn

RSS
14.9.2016 Hannele Pokka

Haja-asutusalueiden jätevesisäännöt lievenevät. Hallituksen esityksen käsittely alkaa tänään eduskunnassa.

Paljon keskustelua herättänyttä haja-asutuksen talousvesien käsittelyä koskevaa sääntelyä on lievennetty alkuperäisestä, vuonna 2003 hyväksytyistä määräyksistä jo kerran aikaisemmin. Ympäristöministeri Paula Lehtomäen toimesta ikäihmiset vapautettiin määräyksistä, sääntelyä kohtuullistettiin ja tarvittavien toimien tekemiseen annettiin lisäaikaa. Sanni Grahn-Laasosen ympäristöministerikaudella voimaantuloa jatkettiin vielä muutamalla vuodella.

Nyt ehdotetut muutokset perustuvat paitsi hallitusohjelmaan, myös laajapohjaisen työryhmän ehdotuksiin. Muutosten tavoitteena on erottaa selkeämmin kiinteistöt, jotka sijaitsevat ns. herkillä alueilla vesistöjen läheisyydessä ja pohjavesialueilla niistä, jotka ovat kaukana vesistöistä. Herkillä alueilla jätevesiasiat pitää hoitaa kuntoon määräysten mukaan jo lokakuuhun 2019 mennessä. Kaukana vesistöistä olevien kiinteistöjen omistajat saavat jatkoaikaa ja hoitavat jätevesijärjestelmänsä kuntoon samassa yhteydessä kun kiinteistöllä muutoinkin tehdään rakennuslupaa edellyttäviä korjauksia. Kunnat voivat ympäristömääräyksillään edelleen antaa tarkempia ohjeita. Myös kohtuussäännökset ehdotetaan lievennettäviksi.  Niiden perusteella kiinteistönomistajaa ei voida velvoittaa tekemään jätevesiremonttia, jos se on hänelle sosiaalisesti ja taloudellisesti kohtuuton, tai tuotetun jäteveden määrä on huomattavan vähäinen.

Jätevesisääntelyn toimeenpanossa kunnat ovat olleet ja ovat vastakin keskeisessä roolissa. Haja-asutusalueiden asukkailla on oikeus odottaa kotikunnaltaan neuvoja ja apua. Unohtaa ei myöskään sovi vesiensuojeluyhdistysten, kylätoimikuntien ja muiden vapaaehtoisten toimijoiden verkostoa, joka on ollut aktiivinen neuvoja ja tuki kansalaisille jätevesiasioissa.

Haja-asutusalueen kiinteistön omistajan on hyvä pitää mielessä, että oman kiinteistön jätevesiasian hoitamisessa hyvin suunniteltu on jo puoliksi tehty.

Hajavesisääntelyllä parannamme ennen muuta omaa lähiympäristöämme ja lähivesiemme tilaa.

 

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.