Hallitusohjelmaa toteuttamaan

RSS
17.8.2011 Hannele Pokka

Valtioneuvoston kansliapäälliköt syventyivät eilisiltana miettimään hallitusohjelman toimeenpanoa. Hallitusohjelman sivumäärä on kaksinkertainen edellisen hallituksen ohjelmaan verrattuna. Ohjelmassa on oikeasti enemmän kuin yhden vaalikauden verran asioita toteutettavaksi.

Lähes 90-sivuisesta hallitusohjelmasta on tarkoitus nostaa kolme strategista asiakokonaisuutta, hallituksen päähankkeiksi. Nämä kolme ovat 1) köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyminen vähentäminen, 2) julkisen talouden vakauttaminen ja 3) kestävän talouskasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Jokainen ministeriö saa tehdä omat ehdotuksensa siitä, mitkä olisivat oman ministeriön näkökulmasta avainhankkeet. Täällä ministeriössä olemme virkamiesjoukolla tehneet ehdotusta talon poliittisen johdon arvioitavaksi ja päätettäväksi. Keskeisimmät ympäristöministeriön hallitusohjelmatavoitteet sopivat pääosin 3. painopistealueen sisään. Ympäristöhallinnon strategisia hankkeita olisivat siten mm. ympäristönsuojelulain uudistaminen ja ilmastolakia koskevan selvityksen valmisteleminen samoin kuin Metso:n, Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman jatkaminen ja Itämeren suojelu. Hallitusohjelman köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämishankkeisiin kuuluisi puolestaan mm. asuntopoliittisen toimenpideohjelman laatiminen.

Sitten keväällisten hallitusneuvottelujen julkisen talouden tila on yhä heikentynyt. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan alijäämä ja velka ovat pidemmällä aikavälillä kasvamassa hallitsemattomasti eikä talouskasvu riitä poistamaan alijäämää. Hallitusneuvottelujen yhteydessä hallituspuolueet sopivat julkisten menojen leikkauksista, joista osa (100 miljoonaa euroa) kohdennetaan budjettiriihessä ja osa on sovittu jo hallitusneuvottelujen yhteydessä. Jokainen ministeriö säästöistä hoitaa oman osansa. Voi vain sanoa, että näissä säästöissä riittää ympäristöministeriön kaltaiselle pienelle ministeriölle haastetta.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.