Hallitusohjelmasta

RSS
28.5.2015 Hannele Pokka

Tässä on vuorokausi tutkittu tulevan hallituksen ohjelmaa. Se on strateginen, koska ohjelma perustuu pitkälle valittuun viiteen strategiseen painopistealueeseen. Strategiseksi hallitusohjelmaksi teksti on kuitenkin myös erittäin linjaava ja yksityiskohtainen. Menosäästöjä koskevien osien osalta suorastaan piinallisen tarkka.

Maanantaina alkavaan hallituksen ja virkamiesten avokonttorityöskentelyyn tulee siten hallitusohjelmasta selvät nuotit, joten hallituksen toimintasuunnitelman ja julkisen talouden suunnitelman luulisi syntyvän pääministerin määräämässä aikataulussa.  Nopeallakin lukemisella hallitusohjelman kirjausten toimeenpanossa riittää toki vielä työtä.

Ympäristöministeriö jakaa ministerin liikenneministeriön kanssa. Käytännössä yksi ministeri hoitaa neljän vastuualueen asioita, koska aiemmissa hallituksissa on ollut ministeri paitsi ympäristö- ja liikenneasioita varten myös viestinnälle ja asuntoasioille. Tämä vaatii meiltä virkamiehiltä joustavuutta ja ketteryyttä, että asiat saadaan sujumaan, eikä uutta ministeriä uuvutetaan ylettömän työtaakan alle.

Hallitusneuvottelijoita on syytä kiittää selkeistä bio- ja puhtaan teknologian sekä ympäristöpolitiikan linjauksista. Myös asuntopolitiikan tavoitteet on kirjoitettu tarkasti näkyville. Samoin hallitusohjelmasta löytyy suoranuottinen toimeksianto lupajärjestelmien jouhevoittamiseen ja sääntelyn keventämiseen. Tässä suhteessa on hyvä, että ympäristö- ja liikenneministeri vastaa hallituksessa myös käynnistyvistä norminpurkutalkoista.

Odotettavissa oli, ettei luonnonsuojelukaan välty hallituksen leikkauslistalta. Määrärahat vähenevät tuntuvasti. Hallituksen tarkoituksena on kuitenkin perustaa uusi kansallispuisto ja jatkaa soidensuojeluohjelman toteuttamista, viimeksi mainittua vapaaehtoiselta pohjalta.

Hallitusohjelman liitteestä löytyy kannanotto siitä, että Suomen ympäristökeskus liitetään osaksi Luonnonvarakeskusta. Tällä hetkellä suuri joukko valtion tutkimuslaitoksia – Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus, Geologinen tutkimuslaitos, Ilmatieteen laitos ja VTT – toimivat yhteisenä tutkimusverkostona, jolla on yhteinen johtokunta ja pääsihteeri. Jää miettimään, olisiko suurempi hyöty ollut saavutettavissa nykyistä tutkimusverkostoyhteistyötä kehittämällä kuin kasvattamalla entisestään vielä synnytystuskiaan kipuilevaa Luonnonvarakeskusta. Hallitus on kuitenkin linjauksensa tehnyt ja tämän mukaan me virkamiehet toimimme.

Kommentit (1 kommenttia)
Santa
29.5.2015
klo 14.05
Lukeen olisi jo alunperinkin tullut sisällyttää Syke, mutta poliittiseen päätökseen siitä ei tuolloin ollut edellytyksiä. Tuo virhe tulee näin nyt vihdoin korjatuksi!