Hyvä mepit

RSS
19.11.2009 Hannele Pokka

Euroopan unionin parlamentaarikot esittävät 20 miljoonan euron määrärahaa EU:n Itämeri-strategian toimeenpanoon. EU:n on määrä hyväksyä historiansa ensimmäinen Itämerta koskeva strategia vielä tämän syksyn aikana. Tähän mennessä EU on myöntänyt erityistukea vuositasolla 200 miljoonaa euroa Välimeren alueen kehittämiseen. Myös Tonavan ranta-alueet ovat laatimassa omaa ohjelmaansa.

Itämeri on nykyisellään käytännössä lähes EU:n sisämeri. Vain Suomenlahden itärannalla merialuetta hallinnoi Venäjä.

Itämeri voi huonosti. Sen ravinnekuormaa ei ole onnistuttu vähentämään, vaikka Itämeren kehittämisestä ei ole ohjelmia ja strategioita puuttunut. Se, mikä on puuttunut, on poliittinen johtajuus, jolla Itämeren maat sitoutuisivat päästöjen vähentämiseen.

Itämeren suurin saastuttaja on Puola ja kakkosena tulee Venäjä, vaikka viimeksi mainittu onkin tehnyt kiitettävää työtä omalla rahalla ja merkittävällä naapuriavulla Pietarin jätevesien puhdistamiseksi. Suomen päästöt Itämereen ovat asukasta kohti laskettuna suurimmat. Meidän kohdallamme maatalouden osuus on päästöjen aiheuttajana merkittävä. Yksi osa Itämeren ravinnepäästöjen torjunnasta ovatkin maatalousohjelmat.

Kasvanut meriliikenne öljykuljetuksineen muodostaa jatkuvan turvallisuusriskin, jonka hallintaan Itämeren maat panostavat yhä kovin eri tavalla. Suomi on satsannut öljyonnettomuuksien torjuntaan ja öljyvuotojen lentovalvontaan. Samoin tekevät Ruotsi ja Viro. Venäjä sen sijaan ei osallistu avomerialueella tapahtuvaan öljyonnettomuuksien torjuntaan.

Itämeren ravinnekuormituksen vähentämiseen tarvitaan tekoja, eivätkä tarpeelliset toimenpiteet synny ilman rahaa.

Oli vähän surkuhupaisaa lukea lehdistä, että " Suomi ei vastusta EU parlamentin Itämeri strategialle ehdottaman 20 miljoonan euron määrärahan hyväksymistä". Ei vastusta ei kuulosta hyvältä sanaparilta, kun on kysymys unionin budjetin rahasta, joka "sataisi suoraan suomalaistenkin laariin". Unionin rahalla päästäisiin välittömästi parantamaan Itämeren tilaa ja samalla sen rantojen asukkaiden elinympäristöä.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.