Järkeä kalastukseen

RSS
8.9.2011 Hannele Pokka

Kolme neljännestä Euroopan unionin kalakannoista on ylikalastettuja ja kolmannes niistä on romahtamassa, koska eurooppalaiset kalastuskiintiöt ovat aivan liian suuria. Kun kalastuskiintiöistä on päätetty, jokainen maa on valvonut tiukasti omaa etuaan. Näin myös Suomi.

Kansainvälinen kalastusneuvosto (ICES) on jo vuosia vaatinut Itämeren kalastuskiintiöiden tuntuvaa laskemista meren kalaston huonon tilan vuoksi. Kaikkein huonoimmassa tilassa ovat luonnonlohi ja meritaimen. Itämeren kalastuskiintiöt ratkaistaan pitkälle EU:ssa, koska meren rantavaltioista Venäjää lukuun ottamatta kaikki ovat unionin jäseniä. Toistaiseksi neuvoston varoitukset ja suositukset ovat kuitenkin kaikuneet kuuroille korville.

Nyt Euroopan unionin komissio yrittää vihdoin uudistaa jäsenmaiden kalastuskiintiöitä niin, että ne perustuisivat arvioon kunkin kalalakin kantojen koosta. Tämän ei pitäisi olla mahdotonta, jos jäsenmaat lopettaisivat kotiinpäinvedon ja katsoisivat kokonaisuutta.

Komissiosta valmistui hiljattain myös ehdotus Itämeren lohikantojen pitkän aikavälin hoitosuunnitelmaksi. Tämä komission lohiasetus on parhaillaan jäsenmaissa lausunnolla. Mielenkiintoista on , että komissio ehdottaa muun muassa velvoiteistutuksista luopumista. Lohikantojen tulevaisuudesta pitäisi siten pystyä huolehtimaan turvaamalla lohen nousu kutujokiin ja riittävä luonnonlohen poikastuotanto niissä.

Tällä hetkellä Itämereen laskevista joista Tornionjoki on Itämeren luonnonlohen tärkein kutujoki. Sieltäkin päättyneen kesän aikana tulleet tiedot lohen noususta ovat olleet huolestuttavia. Monet entiset lohijoet maassamme ovat hävinneet voimalaitosrakentamisen myötä, kun kalateitä ei rakennettu. Velvoiteistutuksista luopuminen vauhdittaa entisten lohijokien kunnostamista kalateitä rakentamalla.

Valtioneuvoston viime vaalikaudella hyväksymiin vesienhoidon suunnitelmiin sisältyykin tavoite kalateiden rakentamisesta. Maa- ja metsätalousministeriössä on tämän jälkeen laadittu kalatiestrategiaa. Nyt näitä suunnitelmia ja strategioita olisi ryhdyttävä panemaan toimeen.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.