Jäteala muutoksen edessä

RSS
4.9.2019 Hannele Pokka

Jäteala on jo pitkään ollut kiinnostava ja painoarvoltaan kasvava sektori. Lainsäädäntö on muuttunut ja tullut yksityiskohtaisemmaksi, sekä säätelyn piiri on laajentunut. Tällä hetkelläkin valmistellaan jätelainsäädännön uudistusta, jonka tarkoituksena on lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä sekä viedä yhteiskuntaa kohti kiertotaloutta.

Muutostilanteissa ristiriidat edelleen turhan usein tahtovat korostua. Eduskunnan valiokunnissakin on totuttu siihen, että aina kun jätealaa koskevaa hallituksen esitystä käsitellään, mielipiteiden kirjo on laaja. Olisikohan aika puhaltaa yhteen hiileen?

Koko suhtautumisemme jätteeseen on muuttumassa. Jäte ei ole enää poisheitettävää materiaalia. Se voi olla jonkun toisen liiketoiminnan perusta, siis rahanarvoista tavaraa. Olemme aloittaneet matkamme kohti kiertotaloutta, jossa mikään ei mene hukkaan.

Viime aikoina on puhuttu kiitettävästi muoviroskasta. Sitä on niin paljon, että ennustetaan vuonna 2050 maailman merissä olevan enemmän muovia kuin kalaa. Meilläkin Suomessa valmistui vuosi sitten muovitiekartta toimista, joilla vältämme ja vähennämme muovin käyttöä sekä paremmin keräämme, kierrätämme ja käytämme uudestaan muovia. Suomessa on myös erinomaiset mahdollisuudet korvata muovi biopohjaisilla tuotteilla.

Tekstiilien kierrätystä tulee vauhdittaa. Rakennusten hiilijalanjälkeä ja rakennusjätteiden kierrätystä selvitetään meillä ympäristöministeriössä alan kanssa yhteistyössä.

Kunnallisilla jätehuoltoyhtiöillä on erittäin suuri rooli yhdyskuntajätteen kierrätyksen kasvattamisessa. Yhdyskuntajätteen kierrätyksen tulisi seuraavien 10 vuoden aikana nousta asteittain aina 65 %:iin, eli nousua nykyiseen kierrätysasteeseen verrattuna pitäisi saada lähes 25 prosenttiyksikköä. Tällaisten muutosten saamiseksi kierrätysasteessa tarvitaan uudenlaista toimintaa. Kuntien jätelaitoksilla on tässä avainrooli linkkinä asukkaiden ja jätehuollon välillä.

Olemme nyt jätehuollon suuren muutoksen edessä. Mikään toimija yksin ei voi vaikuttaa näin suureen muutokseen, tarvitaan koko alan hyvää yhteistyötä.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.