Jutturuuhkat kasvat AVI:ien ympäristövastuualueilla

RSS
4.2.2013 Hannele Pokka
Aluehallintovirastojen ympäristövastuualueiden päällikköjen kokouksessa pari päivää sitten oli vähän ankea tunnelma. Johtui kai tilaisuuden aiheesta, joka oli ympäristölupien käsittelyajat ja niihin vaikuttavat tekijät.
Pari vuotta sitten voimaan tulleessa aluehallintouudistuksessa ympäristö- ja vesitalouslupia ratkaisseet ympäristölupavirastot lakkautettiin ja niiden tehtävät siirtyivät aluehallintovirastoille, jonka muut tehtävät koostuvat entisiltä lääninhallituksilta siirtyneistä valvonta- ja lupatehtävistä. Ympäristölupien käsittely keskitettiin neljälle AVI:lle; Ouluun, Mikkeliin, Hämeenlinnaan ja Vaasaan.

AVI:ien ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle. Siellä päätetään aluehallinnon rahoista. ja henkilöstön määrästä. Sektoriministeriöille kuten ympäristöministeriölle kuuluu AVI:en toiminnallinen ohjaus. Valtiovarainministeriön ohjausvalta ei ole herättänyt samanlaista kritiikkiä kuin työvoima- ja elinkeinoministeriön ohjaustyyli ELY:ihin, elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Valtiovarainministeriötä on pidetty ikään kuin puolueettomana, koska sillä ei ole omaa toimialaa AVI:ssa kuten TEM:llä taas on Ely:issä.

Tosiasia kuitenkin tänään on, että ympäristölupien osalta ollaan menossa vauhdilla asiakkaiden kannalta huonompaan suuntaan: käsittelyajat ovat venyneet ja yhä pitenevät. Samanaikaisesti lupahakemusten määrä on kasvussa. Jatkossa lupahakemusten määrä kasvaa yksistään EU:n uusien teollisuuspäästömääräysten vuoksi, koska unioni edellyttää, että koko teollisuusala ( esimerkiksi metsäteollisuus, energiateollisuus, metalliteollisuus jne) yhdellä kertaa uudistaa ympäristölupansa vastaamaan uusia määräyksiä. Pohjois-Suomen AVI:ssa erityisesti kaivoslupahakemusten määrä on kasvanut. Kaikissa neljässä ympäristölupia käsittelevässä AVI:eissa sisääntulevien juttujen määrä on voimakkaassa kasvussa, eikä ratkaistujen määrää pystytä nostamaan samassa suhteessa, koska AVE:issa henkilöstön määrää tulee asetettujen tuottavuustavoitteiden mukaan vähentää.

Eduskunta myönsi miljoonan euron lisämäärärahan AVE:ille ja ELY:ille kaivostoiminnan lupa-asioiden ja valvonnan hoitamiseen. Määrärahalla Pohjois-Suomen AVI saanee ottaa kolmen eläkkeelle jääneen virkamiehen tilalle pari uutta työntekijöitä. Tämä sinänsä positiivinen asia ei näytä pohjoisen Avi:n kokonaistilannetta juuri helpottavan. Siellä sisääntulevien juttujen määrä kasvaa kaikista AVE:ista suhteessa eniten.
Viime vuonna valtio sai ympäristölupatuloja 3,6 miljoonaa euroa, mikä oli runsas puoli miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Jos aluehallintovirastoissa olisi riittävästi lupien käsittelijöitä, lupatulot helposti kaksinkertaistuisivat.

Aivan lähi aikoina kuulemme, millaisiin linjauksiin Kataisen hallitus aluehallinnon osalta on valmis. Pohjana päätöksille ovat taannoiset aluehallinnon tilaa selvittäneiden selvityshenkilöiden Rauno Saaren ja Riitta Rainion ehdotukset. Näitä linjauksia odotellessa jutturuuhkat kasvavat aluehallintovirastojen ympäristövastuualueilla.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.