Kaivosten ympäristöteknologia kangertelee

RSS
20.9.2011 Hannele Pokka

Kaivostoiminnasta on nopeasti tullut Suomen uusi, laajeneva toimiala. Kaivosyhtiöitä toimii Suomessa kymmenittäin. Uusia kaivoksia on avattu ja tullaan avaamaan lähi vuosina, erityisesti Pohjois-Suomeen. Kaivosalan ympäristöosaamisesta voisi tulla Suomen uusi bränd, joka antaisi työtä myös maamme rajojen ulkopuolella.

Kaivostuotannon uuden teknologian kehittämisessä Suomessa ollaan oltu eteviä. Sen sijaan miettimisen aihetta antaa, miksi alan ympäristöteknologia kangertelee. Muuhun johtopäätökseen ei voi tulla, kun seuraa Sotkamossa olevan Talvivaaran kaivoksen ympärillä käytyä keskustelua.

YLE uutisoi eilen, että Talvivaaran kaivosyhtiö hakee päästörajojen korotuksia jätevesilleen. Kaivosyhtiö esittää, että se voisi johtaa seuraavan kolmen vuoden aikana vesistöön muun muassa yli 40 kertaa enemmän sulfaattia ja 20 kertaa enemmän natriumia kuin se arvioi vuoden 2006 ympäristölupahakemuksessaan.

Kaivoksen toimintaa valvova Kainuun ELY-keskus vaatii kesällä yhtiölle lähettämässään kirjeessä kaivosyhtiötä laittamaan jätevesiasiansa kuntoon. Tämä tapahtui sen jälkeen kun oli ilmennyt, että kaivoksen alapuolisten vesistöjen vettä ei voinut käyttää juoma- eikä saunavetenä veden korkean mangaani-, sulfaatti ja natriumpitoisuuden vuoksi. Talvivaaraa kehotettiin uhkasakon tai toiminnan keskeyttämisen uhalla selvittämään syyt kuormituksen kasvuun ja ryhtymään toimenpiteisiin sen vähentämiseksi. Toimenpiteet kokonaisuutena ja prosessivesien kierrätyksen lisääminen tulee saada valmiiksi ympäristölupahakemusten mukaisesti lokakuun puoliväliin mennessä.

Alkuperäisessä luvassa kaivoksesta ei oletettu aiheutuvan sellaisia päästöjä mangaanin ja sulfaatin osalta kuin viime kesänä selvisi. Nyt kaivosyhtiö hakee lupaa jatkaa ympäristöä pilaavaa toimintaansa ja lupaa laittaa asiansa päästöjen osalta kuntoon vuoden 2014 loppuun mennessä. Näyttääkin vahvasti siltä, että tavallisen kainuulaiset ovat joutuneet keskeneräisen tekniikan maksumiehiksi.

Samanaikaisesti yhtiöllä on vireillä työ ja elinkeinoministeriössä hakemus kaivostoiminnan mittavasta laajentamisesta Sotkamossa. Ympäristöluvat ratkaistaan Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.